Kadınlar Erkeklerin Mayasıdır

MUSTAFA ORAL Kadınlar Erkeklerin Mayasıdır

MUSTAFA ORAL
Kadınlar Erkeklerin Mayasıdır
 
İnsan Topraktan
Erkek Kadından Yaratılmıştır
 
İnsan suya bulaşmış topraktan yaratılmıştır.
Gözyaşı ve kan sudan; el, ayak topraktandır.
 
Çiçekler toprağın rahmine dikilir.
Erkek kadının kalbine ekilir.
Gün gelir, aşk diye göverir.
 
Erkek kadından yaratılmıştır.
Kadın olmadan erkek olmaz. 
 
Kur’an Cüzlerden
Erkek Kadından Oluşur
 
İnsan büyük bir kitaptır.
Hamuru aşkla, şefkatle yoğrulmuştur.
Kadın ve erkek tarafından yazılmıştır.
Kadın ve erkek birbirine bakan sayfalardır.
 
Cüz cüz’i değildir.
Cüz külle gebedir.
 
Kadın cüz, erkek küldür.
Kur’an cüzlerden, erkek kadından oluşur.
Cüz olamayan küll olamaz.
Cüze sahip olamayan külle sahip olmaz.
Küll olamayan külliyat olamaz.
Küll olamayan kül olur, savrulur gider.
 
Kadın Erkeğin Çekirdeğidir
Erkek Kadının Meyvesidir
 
Ağaç külldür, cüzü çekirdeğidir.
Çekirdek olmadan ağaç olmaz.
Kadın erkeğin çekirdeğidir.
Kadın olmadan erkek olmaz. 
 
Çekirdek ağacı sırtında taşır.
Kadın erkeği kalbinde taşır.
Kadın olmasa erkek yolda kalır.
 
Ağacın dalı, budağı çekirdektendir.
Çekirdek olmasa ağaç dalsız kalacaktır.
Kadın erkeğin eli, ayağıdır.
Kadın olmasa erkeğin kolu kanadı kırılacaktır.
 
Ağacın yaprağı çekirdektendir.
Çekirdek olmasa ağaç yaprağını dökecektir.
Kadın erkeğin yaprağıdır.
Erkeği sevmeyince erkek yaprağını dökecektir.
 
Ağacın meyvesi çekirdektendir.
Çekirdek olmasa ağaç meyvesiz kalacaktır.
Kadın erkeğin meyvesidir.
Kadının olmasa erkek dalda çürüyecektir.
 
Kayaya şekil veren sudur
Erkeğe şekil veren kadındır
 
Kevser cennette akan sudur.
Cennete şekil verir, şenlendirir.
Aktığı her yeri güzelleştirir.
 
Sular aka aka sert kayaları adam eder.
Yüzünü ağartır, cila gibi kayganlaştırır.
Uzaktan bakınca Pamukkale gibi görünür.
 
Kadın denizdir; geç ısınır, geç soğur.
Erkek dağdır; çabuk ısınır, çabuk soğur.
 
Deniz dağlara, kadın erkeğe şekil verir.
Deniz göğsüne çarpa çarpa dağları kendine katar.
Kadın erkeğin kalbine aka aka kendine katar.
Elini, yüzünü, kalbini ağartır.
Erkeği pamuk gibi inceltir.
Pamuk kalbiyle Pamukkale’ye çevirir.
 
Celal ile Cemal birleşir, Pamukkale olur.
Sevenler birbirinin Pamukkale’sinde oturur.
Biri su, biri kaya olsa da uyumludur.
 
Kâbe taşlardan oluşan bir dağdır.
Dağ dediysek gönül dağı elbette.
Kâbe’yi zemzem suyuyla yıkarlar.
Ah, beni Kevser sularıyla yıkasınlar.
Yoksa şu kalbim hepten taşlaşacak.
 
 

BIR YORUM YAZIN

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir