MEHMET ALİ BAL

Tarihte Pandemiler ve Etkileri

blank

MEHMET ALİ BAL Tarihte Pandemiler ve Etkileri   İnsanoğlunun yaşadıklarını biricik zannetmesi tabiatındaki birçok özellikten kaynaklanıyor. Bizi sebepleri değil, bu duygunun kendisi ilgilendiriyor. Güncel olarak …

DEVAMINI OKU...

Zamanın Sahipleri

blank

MEHMET ALİ BAL Zamanın Sahipleri   Kimlerdir zamanın sahipleri? Bu soru çok da yadırganmamalıdır. Zira bazıları zamanın mülkü olurlar istisnai olan bazıları ise zamanın sahipleridirler. …

DEVAMINI OKU...

Eşref Saati

blank

MEHMET ALİ BAL Eşref Saati   Saatin önüne getirilen tüm sıfatlar bireyin iradesinin ve bilincinin zaman üzerindeki tesirini gösterir. Bu bazen zamana hükmetmek gibi bir …

DEVAMINI OKU...

Settar İsm-i Şerifi

blank

MEHMET ALİ BAL Settar İsm-i Şerifi   “Settar” İsm-i Şerifi “Örten, kullarının günah, ayıp ve kusurlarını örten ve bağışlayan, ayıp olan şeyleri ve utandıracak halleri …

DEVAMINI OKU...

Fettah İsm-i Şerifi

blank

MEHMET ALİ BAL Fettah İsm-i Şerifi   “Fettah” İsm-i Şerifi öz olarak "Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran, hüküm veren” demektir. Geniş olarak …

DEVAMINI OKU...

Hadi İsm-i Şerifi

blank

MEHMET ALİ BAL Hadi İsm-i Şerifi   “Hadi İsm-i Şerifi” öz olarak “Allah’ın (cc) mutlak ve hakiki manada, hidayet etmesi, bütün varlığa hususen de teklife …

DEVAMINI OKU...

Samed İsm-i Şerifi

blank

MEHMET ALİ BAL Samed İsm-i Şerifi   “Samed” İsm-i Şerifi "Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin kendisine muhtaç olduğu, ihtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci" manasında …

DEVAMINI OKU...

Kebir İsm-i Şerifi

blank

MEHMET ALİ BAL Kebir İsm-i Şerifi   “Kebir” İsm-i Şerifi öz olarak "Büyüklükte benzeri yok, pek büyük" demektir.   “Kebura” (Kef-Ba-Ra) fiili “Bollaşmak, hacmi artmak, …

DEVAMINI OKU...

Baki İsm-i Celili

blank

MEHMET ALİ BAL Baki İsm-i Celili   “El-Bâkî İsm-i Celili” öz olarak ''Varlığının sonu olmayan, ebedi olan" demektir.   Lügatte “Bakiye (Ba-Kaf-Ya) / Bekaaen” kelimesi …

DEVAMINI OKU...

Berr İsm-i Şerifi

blank

MEHMET ALİ BAL Berr İsm-i Şerifi   Berr İsm-i Şerifi “Kaynağı sadece kendinden gelen bir iyilik ve lütufla bütün yarattıklarına ve kullarına karşı merhametli, müsamahakâr, …

DEVAMINI OKU...

Müteali İsm-i Şerifi

blank

MEHMET ALİ BAL Müteali İsm-i Şerifi   “El-Müteâlî” İsm-i Şerifi öz olarak "Yaratılmışların sıfatlarından uzak olan ve bu özelliklerden biriyle muttasıf olmaktan son derece yüksek …

DEVAMINI OKU...

Nur İsm-i Cemili

blank

MEHMET ALİ BAL Nur İsm-i Cemili   “En-Nûr” İsm-i Cemili öz olarak "Âlemleri nurlandıran, dilediğine nur veren, dilediği simaları, akıl ve gönüller nurlandıran" demektir.   …

DEVAMINI OKU...

Vali İsm-i Şerifi

blank

MEHMET ALİ BAL Vali İsm-i Şerifi   “El-Vâlî” İsm-i Şerifi öz olarak "Bütün kâinatı idare eden" demektir. Geniş anlamda ise “Varlığın mutlak maliki ve eşya …

DEVAMINI OKU...

Sabur İsm-i Celili

blank

MEHMET ALİ BAL Sabur İsm-i Celili   “Es-Sabur” İsm-i Celili öz olarak "Ceza vermede acele etmeyen" anlamındadır. Geniş manasında ise “Çok sabırlı olan; taği ve …

DEVAMINI OKU...

Nafi İsm-i Celili

blank

MEHMET ALİ BAL Nafi İsm-i Celili   “En-Nafi”  İsm-i Cemili “Devamlı olarak bütün yaratılmışlar için fayda veren şeyleri yaratan, hayır ve fayda sağlayan, yaratıklarının faydalanmasını …

DEVAMINI OKU...

Darr İsm-i Celili

blank

MEHMET ALİ BAL Darr İsm-i Celili   “Ed- Darr” İsm-i Celili “Hikmeti gereği zarar ve elem verici şeyleri, sıkıntı ve zorlukları yaratan” demektir. Allah (cc) …

DEVAMINI OKU...