MEHMET ALİ BAL

Müteali İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Müteali İsm-i Şerifi   “El-Müteâlî” İsm-i Şerifi öz olarak "Yaratılmışların sıfatlarından uzak olan ve bu özelliklerden biriyle muttasıf olmaktan son derece yüksek …

DEVAMINI OKU...

Nur İsm-i Cemili

MEHMET ALİ BAL Nur İsm-i Cemili   “En-Nûr” İsm-i Cemili öz olarak "Âlemleri nurlandıran, dilediğine nur veren, dilediği simaları, akıl ve gönüller nurlandıran" demektir.   …

DEVAMINI OKU...

Vali İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Vali İsm-i Şerifi   “El-Vâlî” İsm-i Şerifi öz olarak "Bütün kâinatı idare eden" demektir. Geniş anlamda ise “Varlığın mutlak maliki ve eşya …

DEVAMINI OKU...

Sabur İsm-i Celili

MEHMET ALİ BAL Sabur İsm-i Celili   “Es-Sabur” İsm-i Celili öz olarak "Ceza vermede acele etmeyen" anlamındadır. Geniş manasında ise “Çok sabırlı olan; taği ve …

DEVAMINI OKU...

Nafi İsm-i Celili

MEHMET ALİ BAL Nafi İsm-i Celili   “En-Nafi”  İsm-i Cemili “Devamlı olarak bütün yaratılmışlar için fayda veren şeyleri yaratan, hayır ve fayda sağlayan, yaratıklarının faydalanmasını …

DEVAMINI OKU...

Darr İsm-i Celili

MEHMET ALİ BAL Darr İsm-i Celili   “Ed- Darr” İsm-i Celili “Hikmeti gereği zarar ve elem verici şeyleri, sıkıntı ve zorlukları yaratan” demektir. Allah (cc) …

DEVAMINI OKU...

Tevvab İsm-i Cemili

MEHMET ALİ BAL Tevvab İsm-i Cemili   “Et-Tevvâb” İsm-i Cemili "(Yegâne) Bütün tövbeleri kabul edip, günahları bağışlayan; günah işleyenler için tövbe kapısını açık tutan" demektir. …

DEVAMINI OKU...

Cami İsm-i Celili

MEHMET ALİ BAL Cami İsm-i Celili   “El-Câmi” İsm-i Celili “İstediğini istediği yerde toplayan, mahşerde her mahlûkatı bir araya getiren, kendi emsalleriyle zıt olanları birleştiren”. …

DEVAMINI OKU...

Muahhir İsm-i Celili

MEHMET ALİ BAL Muahhir İsm-i Celili   “El-Muahhir İsm-i Celili” öz olarak "Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan" demektir. Geniş kapsamlı olarak “Tehir eden, istediğini erteleyen, …

DEVAMINI OKU...

Reşid İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Reşid İsm-i Şerifi   “Er-Reşîd” İsm-i Şerifi öz olarak "Mutlak keyfiyette doğru yolu gösteren ve başkasının irşadına muhtaç olmayan" demektir. İsimlerin hakiki …

DEVAMINI OKU...

Batın İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Batın İsm-i Şerifi   “El-Bâtınu” İsm-i Şerifi çok kısaca "Akılların idrak edemeyeceği, mahlûkatın nazarlarının erişemeyeceği şekilde yüceliği gizli olan, her şeyin içyüzünü …

DEVAMINI OKU...

Ahir İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Ahir İsm-i Şerifi    “El-Âhir” İsm-i Şerifi öz olarak "Ebedi olan, varlığının sonu olmayan" demektir. Nasıl ki bütün varlıktan önce Allah (cc) …

DEVAMINI OKU...

Evvel İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Evvel İsm-i Şerifi   “El-Evvel” İsm-i Şerifi "Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan; her şey üzerine kadim olan, ilk, evveli olmayan; her varlığın …

DEVAMINI OKU...

Afüvv İsm-i Cemili

MEHMET ALİ BAL Afüvv İsm-i Cemili   “El-Afüvv” İsm-i Cemili öz olarak "Mutlak af sahibi, Affı çok olan, günahları affetmeyi seven, bağışlayan" demektir. Biraz daha …

DEVAMINI OKU...

Muktedir İsm-i Celili

MEHMET ALİ BAL Muktedir İsm-i Celili   “El-Muktedir” İsm-i Celili öz olarak "Dilediklerini tasarruf etmekte mutlak muktedir olan, her şeyi kolayca yaratan kudret-i hakiki sahibi" …

DEVAMINI OKU...

Kadir İsm-i Celili

MEHMET ALİ BAL Kadir İsm-i Celili   “El-Kâdir” İsm-i Celili "Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan; kudreti her şeye ulaşan, nüfuz eden ve kuşatan" anlamındadır. …

DEVAMINI OKU...