MEHMET ALİ BAL

Zamanın Sahipleri

MEHMET ALİ BAL Zamanın Sahipleri   Kimlerdir zamanın sahipleri? Bu soru çok da yadırganmamalıdır. Zira bazıları zamanın mülkü olurlar istisnai olan bazıları ise zamanın sahipleridirler. …

DEVAMINI OKU...

Eşref Saati

MEHMET ALİ BAL Eşref Saati   Saatin önüne getirilen tüm sıfatlar bireyin iradesinin ve bilincinin zaman üzerindeki tesirini gösterir. Bu bazen zamana hükmetmek gibi bir …

DEVAMINI OKU...

Settar İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Settar İsm-i Şerifi   “Settar” İsm-i Şerifi “Örten, kullarının günah, ayıp ve kusurlarını örten ve bağışlayan, ayıp olan şeyleri ve utandıracak halleri …

DEVAMINI OKU...

Fettah İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Fettah İsm-i Şerifi   “Fettah” İsm-i Şerifi öz olarak "Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran, hüküm veren” demektir. Geniş olarak …

DEVAMINI OKU...

Hadi İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Hadi İsm-i Şerifi   “Hadi İsm-i Şerifi” öz olarak “Allah’ın (cc) mutlak ve hakiki manada, hidayet etmesi, bütün varlığa hususen de teklife …

DEVAMINI OKU...

Samed İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Samed İsm-i Şerifi   “Samed” İsm-i Şerifi "Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin kendisine muhtaç olduğu, ihtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci" manasında …

DEVAMINI OKU...

Kebir İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Kebir İsm-i Şerifi   “Kebir” İsm-i Şerifi öz olarak "Büyüklükte benzeri yok, pek büyük" demektir.   “Kebura” (Kef-Ba-Ra) fiili “Bollaşmak, hacmi artmak, …

DEVAMINI OKU...

Baki İsm-i Celili

MEHMET ALİ BAL Baki İsm-i Celili   “El-Bâkî İsm-i Celili” öz olarak ''Varlığının sonu olmayan, ebedi olan" demektir.   Lügatte “Bakiye (Ba-Kaf-Ya) / Bekaaen” kelimesi …

DEVAMINI OKU...

Berr İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Berr İsm-i Şerifi   Berr İsm-i Şerifi “Kaynağı sadece kendinden gelen bir iyilik ve lütufla bütün yarattıklarına ve kullarına karşı merhametli, müsamahakâr, …

DEVAMINI OKU...

Müteali İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Müteali İsm-i Şerifi   “El-Müteâlî” İsm-i Şerifi öz olarak "Yaratılmışların sıfatlarından uzak olan ve bu özelliklerden biriyle muttasıf olmaktan son derece yüksek …

DEVAMINI OKU...

Nur İsm-i Cemili

MEHMET ALİ BAL Nur İsm-i Cemili   “En-Nûr” İsm-i Cemili öz olarak "Âlemleri nurlandıran, dilediğine nur veren, dilediği simaları, akıl ve gönüller nurlandıran" demektir.   …

DEVAMINI OKU...

Vali İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Vali İsm-i Şerifi   “El-Vâlî” İsm-i Şerifi öz olarak "Bütün kâinatı idare eden" demektir. Geniş anlamda ise “Varlığın mutlak maliki ve eşya …

DEVAMINI OKU...

Sabur İsm-i Celili

MEHMET ALİ BAL Sabur İsm-i Celili   “Es-Sabur” İsm-i Celili öz olarak "Ceza vermede acele etmeyen" anlamındadır. Geniş manasında ise “Çok sabırlı olan; taği ve …

DEVAMINI OKU...

Nafi İsm-i Celili

MEHMET ALİ BAL Nafi İsm-i Celili   “En-Nafi”  İsm-i Cemili “Devamlı olarak bütün yaratılmışlar için fayda veren şeyleri yaratan, hayır ve fayda sağlayan, yaratıklarının faydalanmasını …

DEVAMINI OKU...

Darr İsm-i Celili

MEHMET ALİ BAL Darr İsm-i Celili   “Ed- Darr” İsm-i Celili “Hikmeti gereği zarar ve elem verici şeyleri, sıkıntı ve zorlukları yaratan” demektir. Allah (cc) …

DEVAMINI OKU...

Tevvab İsm-i Cemili

MEHMET ALİ BAL Tevvab İsm-i Cemili   “Et-Tevvâb” İsm-i Cemili "(Yegâne) Bütün tövbeleri kabul edip, günahları bağışlayan; günah işleyenler için tövbe kapısını açık tutan" demektir. …

DEVAMINI OKU...

Cami İsm-i Celili

MEHMET ALİ BAL Cami İsm-i Celili   “El-Câmi” İsm-i Celili “İstediğini istediği yerde toplayan, mahşerde her mahlûkatı bir araya getiren, kendi emsalleriyle zıt olanları birleştiren”. …

DEVAMINI OKU...