Zamanımızın Saatleri

MEHMET ALİ BAL
Zamanımızın Saatleri
 
Zaman, vakit ve saat… Birbiriyle ilgili genelden özele doğru sıralanmış üç temel kavram…
 
Zaman sonsuzdur. Evren gibidir. İnsan gibi sınırlı bir varlığın ihata yeteneğiyle kuşatılamaz, kavranamaz. İnsanın yetenekleri gibi zamanı da son derece sınırlıdır. Evren gibi zaman da her an genişlemektedir üstelik. Genişleme zaman için de evren için de her an yeniden oluş demektir. Bu yüzden, her ikisi de sonsuzluğun mutlak sahibinin eseridir kuşkusuz.
 
Vakit ise zamanın dilimlerinden bir dilimdir… Zaman birbirine eşit olmayan; ruhu, hissiyatı ve oluşları farklı vakit vakit dilimlerden oluşuyor. Vakit bazen lafzen, kavramsal olarak zamanın sınırlarını ifade ediyor. Bazen de zamanın anlamı, bereketi, yorumu ve yaşamsal keyfiyeti diyebileceğimiz özünü içeriyor. Bu yüzdendir ki, “Kutlu vakitleri” yaşayanlar binlerce aydan daha fazla yaşamış sayılıyorlar. Hatta daha da hayırlısı ve güzeli…
 
Türkçemizde ibadet zamanının sınırlarını da vakitler çiziyor. Vakitler bir tür İlahi iradenin tasarrufu denebilecek, insan iradesi dışında zamana konulan köşe taşları, çizilen trafik işaretleri… Vakit bazen de “Vadesi belirli” bir ömür oluveriyor. Vade dolunca ömür de bitiyor…
 
Saat ise bir taraftan zamana bir taraftan da vakitlere işaret eden özel bir kavram ve özel bir sayma aracıdır. Saat zamanı biçimleyen, bölümleyen bir araç olduğu kadar vakitleri idrak etmeye yarayan mekanik ritimler manzumesidir, bütünüdür. Zaman fiziği, vakit metafiziği temsil ederken saat de “Fizik içinde metafiziği” idraki çabasına karşılık geliyor. Bu açıdan saat insan gibidir bir bakıma. Saat sonsuz tabiatta, sonsuz zaman tarlalarında sonlu işaretlerle, metafizik evrende mekanik ritimlerle devinip durur.
 
Ne muhteşem bir “Oluştur” bu devinme! İnsan devinir saat işler; saat devinir insan varlık katlarından bir diğerine çıkar. Bu iç içe geçmiş “Oluş döngüleri” yeni olağanüstü simetrilerle devam eder dururlar…
 
“Anlamlı vakitler” ile “Hız çağının” ince sınırlarını çizen saatlerdir. Bugün artık bunlardan birini anlamadan diğerinin değerini bilemeyiz. Akan şehirler, dönen endüstriyel çarklar, IT dünyasının masif veri tabanları ve milyonlarca insan devinimi içinde devasa zaman dalgalarına karşı en güvenli modern pusulalardır saatler. Eğer bu bilgi, etkinlik ve başarı körfezlerinde sörf yapmak istiyorsanız, mutlaka sizi ifade eden ve size çeviklik kazandıran, aynı zamanda hareketinize estetik katan görsel yönü güçlü bir saatiniz olmalıdır. Bu arada “Eşref saatlerinizi” de hesaba katın derim!
 
O saatleri bulmak için, zamanda kaybolan saatlere kendi anlamlarını kazandırmak için uğraşanlardan biriyiz biz de. O saatler ki, bizim hayatımızın koşuşturmasını, devinimi birleştirecek, bizi zamanın dehlizlerinde ve modern çağların akışında kaybolmaktan koruyacaktır. Böylelikle birimizin başarısı hepimizin olacaktır. Zira birimizin bile yakalamış olduğu zaman algısı “Çağımızın” sayılacaktır çünkü…
 
Sizin de, sizin zamanınızın sınırlarını çizen, milyarlarca akan devinim ve nesne içinde “Rota”nızı güvenli kılan, sizi temsil eden saatleriniz olsun…
 
 
ROTAP- banner-

BIR YORUM YAZIN

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir