MEHMET ALİ BAL

Muahhir İsm-i Celili

MEHMET ALİ BAL Muahhir İsm-i Celili   “El-Muahhir İsm-i Celili” öz olarak "Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan" demektir. Geniş kapsamlı olarak “Tehir eden, istediğini erteleyen, …

DEVAMINI OKU...

Reşid İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Reşid İsm-i Şerifi   “Er-Reşîd” İsm-i Şerifi öz olarak "Mutlak keyfiyette doğru yolu gösteren ve başkasının irşadına muhtaç olmayan" demektir. İsimlerin hakiki …

DEVAMINI OKU...

Batın İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Batın İsm-i Şerifi   “El-Bâtınu” İsm-i Şerifi çok kısaca "Akılların idrak edemeyeceği, mahlûkatın nazarlarının erişemeyeceği şekilde yüceliği gizli olan, her şeyin içyüzünü …

DEVAMINI OKU...

Ahir İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Ahir İsm-i Şerifi    “El-Âhir” İsm-i Şerifi öz olarak "Ebedi olan, varlığının sonu olmayan" demektir. Nasıl ki bütün varlıktan önce Allah (cc) …

DEVAMINI OKU...

Evvel İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Evvel İsm-i Şerifi   “El-Evvel” İsm-i Şerifi "Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan; her şey üzerine kadim olan, ilk, evveli olmayan; her varlığın …

DEVAMINI OKU...

Afüvv İsm-i Cemili

MEHMET ALİ BAL Afüvv İsm-i Cemili   “El-Afüvv” İsm-i Cemili öz olarak "Mutlak af sahibi, Affı çok olan, günahları affetmeyi seven, bağışlayan" demektir. Biraz daha …

DEVAMINI OKU...

Muktedir İsm-i Celili

MEHMET ALİ BAL Muktedir İsm-i Celili   “El-Muktedir” İsm-i Celili öz olarak "Dilediklerini tasarruf etmekte mutlak muktedir olan, her şeyi kolayca yaratan kudret-i hakiki sahibi" …

DEVAMINI OKU...

Kadir İsm-i Celili

MEHMET ALİ BAL Kadir İsm-i Celili   “El-Kâdir” İsm-i Celili "Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan; kudreti her şeye ulaşan, nüfuz eden ve kuşatan" anlamındadır. …

DEVAMINI OKU...

Mani İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Mani İsm-i Şerifi   “El-Mâni” İsm-i Şerifi öz olarak "Dilemediği şeylerin olmasına mani olan, dostlarını kötülüklere karşı koruyan ve onlara(Dostlarına) zarar verecek …

DEVAMINI OKU...

Vacid İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Vacid İsm-i Şerifi   “El-Vâcid İsm-i Şerifi” çok öz olarak "Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan" demektir.   “Vecede/ …

DEVAMINI OKU...

Azim İsm-i Celili

MEHMET ALİ BAL Azim İsm-i Celili   “El-Azîm” İsmi “Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce" demektir. Bu büyüklük Allah’ın (cc) zatı itibariyle olduğu gibi isim ve …

DEVAMINI OKU...

Varis İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Varis İsm-i Şerifi   “El-Vâris İsm-i Şerifi” öz olarak "Her şeyin asıl sahibi olan" demektir. “Bütün mülk ve servetlerin gerçek sahibi, varlığı …

DEVAMINI OKU...

Hakim İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Hakim İsm-i Şerifi   “El-Hakîm” İsmi öz olarak "Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle eksiksiz, kusursuz, yerli yerinde, bilebildiğimiz ve bilemediğimiz birçok …

DEVAMINI OKU...

Rauf İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Rauf İsm-i Şerifi   “Er-Raûf” İsm-i Şerifi "Çok esirgeyen, çok şefkat ve merhamet gösteren" anlamına gelmektedir.   Sözlüklerde “Ra-e-fe” kelimesi “Şefkat merhamet …

DEVAMINI OKU...