blank

Şivekâr’a Bir Gazel

blank

ONUR KORKUT
Şivekâr'a Bir Gazel
 
elif tarih ola, ki vardın elân'ın lâm'ına
cayıldı ammâ, ey şivekâr dendi nâmına
 
esâret harâb etti hürriyeti artık yazık 
belli, zamân-ı sükûnetin râzısın devâmına
 
âhla istidâ ettiren şuarâya ayrı âh-vâh ola
yüklenip bin âhı, kaldın insâf-ı yezdânına
 
râyihâsına değil, sen eski sana hasret
ammâ vakit geç, bendesin esbâbına
 
mûcizât-ı yezdânın evvelden şâhidisin
ol yezdânın kulakları, sağırdır feryâdına
 
gülistânı efâlinle biteviye nâr eyledin
lâl oldun nihâyet ve kavuştun istihkâkına
 
utkunun sürmektesin keyfini elân ammâ
unutma, beş vakit var Sâmut'un intikamına
 
 
 

BIR YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir