Ezân-ı Subh 

AZİZ SAVAŞ

AZİZ SAVAŞ
Ezân-ı Subh 
 
Sadâ-ı ilâhidir ezân-ı subh
Nefha-i rahmânîdir ezân-ı subh
 
Fermân-ı ilâhîdir hem mahşer-i suğrâ
Ezân-ı rabbânîdir hem davet-i ihyâ
 
Der kâinat-ı âzam bütün ecrâmıyla
Eşcâr u hayvânât u bâd-ı sabâ'ıyla
 
"Eşhedü en lâ ilâhe illallâh"
"Eşhedü enne Muhammeden resûllüllâh"
 
Uyan! Mevcûdât tekmil zikr-ü salâtta
Hâdî! Kervan dizilmiş râh-ı felahta
 
Dîk-i müezzin sadâ etti hayvânât lisânıyla
Tebşîr eyledi âlemi savt-i zülâlıyla
 
Tayr-ü eşcâr-ü bâd-ı sabâ hem cem oldular
Zikr-ü rükû ile Rabb-ı Sübhânîye hem dem oldular
 
Ve dahî sen de râm ol bu meclis-i ledüna
İnsan ol kim düşmez hayvânât dûnuna
 
Mûcize-i Sübhânîdir diril de bak!
Leyl-i siyâhî tevlîd ediyor bir nûr-i pâk
 
Sakın gâfil olma bu mûcizeyi temâşeden
Ziyân-ü zillet bârı nedâmet kalır gaflet eden
 
Sadâ-ı ilâhidir ezân-ı subh
Nefha-i rahmânîdir ezân-ı subh
 
"Allahu ekber" ey ruhlara makberler
"Allahu ekber"  ey bîcan-u nîm mevteler
 
Kılma bu abd-ül Azîz'i bundan gafîl-ü  acîz
Meğer sen Rahmân-ü Rahîmmişsin El-Azîz
 
 
 
 
 

BIR YORUM YAZIN

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir