MEHMET ALİ BAL

Rahim İsm-i Cemili

blank

MEHMET ALİ BAL Rahim İsm-i Cemili   Rahim İsm-i Cemili “Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden, onları koruyan, onları acıyan” anlamına gelmektedir. Daha özel anlamda …

DEVAMINI OKU...

Rahman İsm-i Celili

blank

MEHMET ALİ BAL Rahman İsm-i Celili   Rahman İsm-i Celili "Mutlak olarak, dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden, ayrım yapmaksızın nimet veren …

DEVAMINI OKU...

Gafur İsm-i Cemili

blank

MEHMET ALİ BAL Gafur İsm-i Cemili   “Gafur ism-i cemili” çok mağfiret ve merhamet eden, suçları en çok affeden, çirkinlikleri örten, ayıpları gizleyen, üstünü örterek …

DEVAMINI OKU...

Vehhab İsm-i Şerifi

blank

MEHMET ALİ BAL Vehhab İsm-i Şerifi   Vehhâb ism-i şerifi “Karşılıksız ve sebepsiz olarak bolca ihsan eden, ikram ve hediyelerde bulunan” manasındadır. “Karşılıksız ve sebepsiz” …

DEVAMINI OKU...

El-Hakem İsm-i Şerifi

blank

MEHMET ALİ BAL El-Hakem İsm-i Şerifi   El- Hakem İsm-i Şerifi çok öz olarak "Mutlak hâkim, hakkı batıldan ayıran; hikmetle hükmeden" manasındadır.   “Hakem İsm-i Şerifinin …

DEVAMINI OKU...

Basit İsm-i Şerifi

blank

MEHMET ALİ BAL Basit İsm-i Şerifi   El-Bâsit ism-i şerifi hülasaten "Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten" manasındadır. Daha geniş çerçevede ise “Ferahlatan, genişleten, darlık ve …

DEVAMINI OKU...

Kabıd İsm-i Celili

blank

MEHMET ALİ BAL Kabıd İsm-i Celili   El-Kâbıd İsm-i Celili "Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan; her şeyi mutlak kudreti ile ihata eden ve kabzeden; dilediğinin …

DEVAMINI OKU...

Halim İsm-i Şerifi

blank

MEHMET ALİ BAL Halim İsm-i Şerifi   Halim ism-i şerifi “Hilmi çok olan (Suçluların cezasını vermeye gücü yettiği halde bunu yapmayıp, onlar hakkında yumuşak davranıp, …

DEVAMINI OKU...

Habir İsm-i Şerifi

blank

MEHMET ALİ BAL Habir İsm-i Şerifi “Her şeyden haberdar olan” manasındadır. Bu haberdar olma “Her şeyin iç yüzünün ve gizli taraflarının bilgisine sahip olmayı içermektedir”. …

DEVAMINI OKU...

Rafi İsm-i Şerifi

blank

MEHMET ALİ BAL Rafi İsm-i Şerifi   Rafi İsm-i Şerifi "(Mutlak manada) Dilediğini, aşağıdan yukarıya ve zilletten izzete yükselten, makam ve mertebesini yükselten, şeref veren, …

DEVAMINI OKU...

Hafız İsm-i Şerifi

blank

MEHMET ALİ BAL Hafız İsm-i Şerifi   Hafız İsm-i şerifini “(Diğer esmasının tecellileri dâhilinde) Her şeyi koruyucu olan, muhafaza eden, kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, …

DEVAMINI OKU...

Melik İsm-i Celili

blank

MEHMET ALİ BAL Melik İsm-i Celili   Melik (El Meliku) İsm-i Celili “Varlık mülkünün Yegâne Yaratıcısı, Sahibi ve Hükümranı, bu mülkünde istediği gibi tasarruf edendir” …

DEVAMINI OKU...

Kuddüs İsm-i Şerifi

blank

MEHMET ALİ BAL Kuddüs İsm-i Şerifi   “El-Kuddûs” isminin sözlük anlamı, hatadan, gafletten, her türlü eksiklikten ve noksanlıktan münezzeh; pak, temiz olan, bütün kemâl sıfatları …

DEVAMINI OKU...

Rezzak İsm-i Şerifi

blank

Mehmet Ali BAL Rezzak İsm-i Şerifi   Rezzak İsm-i Şerifinin yaklaşık manası “Bütün mahlûkatın rızıklarını kâmil manada veren ve (Rızık manasındaki gizli) tüm ihtiyaçlarını karşılayan” …

DEVAMINI OKU...

El-Adl İsm-i Şerifi

blank

MEHMET ALİ BAL El-Adl İsm-i Şerifi   İsim olarak “El- Adlü” istikamet manasında; doğruluk, namuslu bir kişinin sıfatı, doğruluk, bir şeyin doğru tabiatı, dürüstlük, bir …

DEVAMINI OKU...