Bir Kalbi Dinlemek

MUSTAFA ORAL Bir Kalbi Dinlemek

MUSTAFA ORAL
Bir Kalbi Dinlemek
 
Hiçbir şey göründüğü gibi değildir.
Sesler, suretler yanıltıcı olabilir.
Çok uzaklardan trafiğe baksan sanki hiçbir şey kıpırdamıyormuş gibi gelir.
Dürbünle baksan her şeyi görürsün.
Gelişmiş bir cihazla arabaların seslerini bile duyabilirsin.
 
Gökyüzüne baktığında, ne kadar da sessiz ve durgun, dersin.
Teleskopla baksan milyarlarca yıldızın yarış arabaları gibi devamlı hareket ettiğini görürsün.
Gelişmiş bir cihazla baksan seslerini bile işitebilirsin.
Gelişmiş bir kalp ile dinlesen yıldızların Mevleviler gibi döne döne Rabbini zikrettiğini işitirsin.
 
Yeryüzüne baksan cansız bir beden gibi görürsün.
Yerbilimi aletiyle toprağı dinlesen milyarlarca varlığın hareket halinde olduğunu işitirsin.
Gelişmiş bir kalp ile dinlesen yerin altında atomların Mevleviler gibi döne döne Rabbini zikrettiğini işitirsin.
İnsanın yeri ve göğü olan göğsüne baksan içinde bir kalbin olduğunu göremezsin.
Tabip (doktor) stetoskobu (kalp dinleme aleti) göğse koyduğunda kalpteki en ince seslerini bile duyabilir.
Tabib bir de kalp cerrahı ise hastalık olup olmadığını birkaç saniyede anlayabilir. 
 
Sevenler Birbirinin Habibi (Sevgili) ve Tabibidir (Doktor)
 
Tabip (hekim) stetoskobu hastanın kalbine koyar.
Habib (sevgili) kalbini sevdiğinin kalbine koyar.
 
Âşıklar kalp cerrahıdır.
Cerrahi tarikatındandır.
Sevdiğinin kalbinden geçen en ince sesleri ve hisleri duyar.
Arzularını ince noktasına kadar gerçekleştirir.
Sevgi, şefkat, merhamet, vefa, fedakârlık, dostluk adını verdiği ilaçlarla sevdiğinin kalbini tedavi eder.
 
Kırılan kalbi alçıya alır.
Düşen kalbi tutup kaldırır.
Aksayan kalbe omuz olur.
Daralan kalbe nefes olur.
Yorulan kalbe yardımcı olur.
Yola çıkana yoldaş olur.
Kalbinin kabri olmasına engel olur. 
 
Şimdilerde hemen hepimiz kalp hastasıyız.
Kalplerimiz habibini ve tabibini bulamadığı için krizler geçiriyoruz.
Her gün yüzlerce insan kalp krizinden vefat ediyor.
Genç yaştakilerin kalp krizinden kurtulma ihtimali neredeyse sıfırdır.
Yaş ilerledikçe insan sevilmemeye, vefasızlığa alıştığı için krizden kurtulma ihtimali vardır.
Ne var ki artık canı boğazındadır.
İkinci krizleri kaldıramayacaktır.
Şimdilerde kalplerimiz körleşmiş, sağırlaşmış.
Kimse sevdiğinin kalbine kalbini koymuyor.
Hep kendi kalbini dinliyor; sevdiğininkini dinlemiyor.
 
Herkesten kalp cerrahı oluyor da kalb tabibi ve habibi olmuyor.
Kalp cerrahları kalb kazanmanın değil; kalp (para) kazanmanın peşine düşmüş.
Hastanın kalbine giriyor da gönlüne giremiyor.
Damarları söküp dikiyor da aşktan sökülen kalbi dikemiyor.
 
 

BIR YORUM YAZIN

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir