Erkeğin Ahı Kadının Gözyaşı

MUSTAFA ORAL Erkeğin Ahı Kadının Gözyaşı

MUSTAFA ORAL
Erkeğin Ahı Kadının Gözyaşı
 
Kadınların Gözyaşı
Peygamberlerin Kanı
 
Kadınların gözyaşları peygamberlerin kanına benzer.
Kanları peygamberlerin gözyaşlarına benzer.
Peygamberlerin kanı ve gözyaşı yere düştüğünde sebep olanlar iflah olmaz. 
Uhud’da Sevgilinin (sav) kanını akıtanlar iflah olmadı.
Mekke'de Sümeyye’yi şehit edenler iflah olmadılar.
 
Hey Efendiler!
Kadınları ağlatmayın.
Kadınların kanını akıtmayın.
Onların ahını değil, duasını alın.
Kadınları hâkim olamazsınız.
Gözyaşlarına ve dualarına kelepçe vuramazsınız.
 
Erkeğin Ahı
Kadının Gözyaşı
 
Her varlığın kendine özgü silahı vardır.
Aslan pençe, at tekme atar.
Tavşan narindir, çoğu kere içine atar.
 
İnsanlar hayvanlardan biraz farklıdır.
Kadınlar zayıftır, durduk yere ağlar.
Erkekler aslan gibi görünse de tavşan yüreklidir.
Mecbur kalmadıkça ağlamaz, ah eder, içine atar.
Erkeğin ahı benzemez başkalarının ahına.
 
Kadının silahını etkisiz hâle getirmek kolaydır.
Gözyaşlarını çiçekle silersiniz, kendinizi affettirirsiniz.
Erkek öyle değildir.
Kadından daha kincidir.
Bir ah etmeye görsün, dünyaları verseniz affetmez.
 
Aşk Güvenmektir
 
Sevgi güvendir.
Güvenmediğin kişiyi sevemezsin.
Sevmeden yaşarsın da güvenmeden yaşamazsın.
 
İnsan kimin yanında ağlıyorsa ona âşıktır.
Kimin için gizli gizli dua ediyorsa ona âşıktır.
İnsan sevmediği ve güvenmediği kişi için dua edemez, gözyaşı dökemez.
 
Kadın Güzellik
Erkek Güvenliktir
 
Kadın cemaldir.
Erkek celaldir.
Kadın cemal burcunda açan celal çiçeğidir.
Erkek celal burcunda cemal veren gövdedir.
Celal ile cemal birleşince kemal olur.
Aşk tamama erer.
Sonrası çiçek çiçek çocuklardır. 
 
Kadın güzelliktir, güzellik güven ister.
Erkek güvendir, güven güzeldir.
 
Erkeğin Ahı Kadının Gözyaşı

BIR YORUM YAZIN

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir