Kilidim Cebrail Bekçim Bir Allah

NECATİ SARICA
Kilidim Cebrail Bekçim Bir Allah
 
Böyle bakabilir misin şiire
Cebrail içimizde
her şey içimizde
içimizde köprüler
ve tanrı içimizden sesleniyor bize
ve bizim duyamazı olduğumuz
 
Cebrail’imiz kilitlerden
bir tutamlık ötesinde söylenmedik sözlerin konakladığı
serabi bir hüzün aradığımız
güzelin sadece güzeli olduğu
sancılar içinde bir kadının doğmayan çocuğa ağladıklarıyla
içimden geçiremiyorum söylediklerini
 
Fırat’ın kenarında kurt kuzuyu beklerken
kör bir kadının tuvalet bekçisi olarak portresinde
toprağın tozu olduğu
âdemin oğlu âdemin oğlunu vurduğunda
toprağa düşen bir kan sancısı
cennet ve cehennem bahislerinden önceye
her şeyin insanlar için bir kurtuluş hikâyesi
olduğu yazılabilir mi benim yazılarımdan
kan düşmeyen bir toprak parçası
 
Ve kar ve ay alınır satılır bir şeyler değildir burada
burada başlayan hayatın sözleridir
saçlarımızdan dökülen yağmurlar gibidir
ölü denizaltı tabletlerinden kan sızar mı hiç
şehirlere kar tutanlar olmadan hiç
şehirlere ay tutanlar olmadan hiç
kilidi Cebrail bir kadının portresinde
ne bir ay ne de bir kar kaldı şimdisinde
sebep ağrıları içinde bir kadının doğmayan oğluna ağladıklarıyla
 
Sinemde bir kar doğar bir ay yanardı
bir ateş yanardı dağlarım koşuştuğunda
cennet ve cehennem bahislerinin öncesiydi
cennet ve cehennem bahislerinden sonrasıydı
bizde biz sancısıyla ay yanar kar doğardı
 
İncidendir bir düş gülüşünle senin
kilidim köprünün başında kaldı
kilidim köprünün sonunda kaldı
köprüler göçmeden geçemediğim bir yerde kaldı
Fırat’ın kenarında kurt kuzuyu beklerken
yetişemediğim
bir ahıma bile yetişemediğim
kilidim Cebrail
bekçim bir Allah
bekler inşallah
 
 

BIR YORUM YAZIN

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir