Heyhat Hayat

NURKAN GÖKDEMİR Heyhat Hayat

NURKAN GÖKDEMİR
Heyhat Hayat
 
Uğruna tüm varlığı
fani biteviye zamanı
umarsız rüyaları koşup
soluksuzca yaşadığımız…
 
Kimi dip karabasanlar
kimi renkli yanılsamalar
kimi kuyu gamlar tasalar
kimi de uçucu tüy mutlar
yekûnu ışıyan kararan
bir garip hayat…
 
Albenili âlemi çullar için
paralar pullar putlar için
yarınsız bir dünya için
kolayca hoyratça
harcadığımız…
 
Öte Dünya!
masumlarına
dar kıldığımız
varını yarınını bize
yoğunu yarınsızlığını
onlara yakıştırdığımız
 
ve nihayetsiz kederleri
zulümleri sefaletleri…
 
Çıldırmış hadsiz sefahatleri
neş’eleri sevinçlerini ise
yüce biz!e yakıştırdığımız…
 
Kalpsizce yaşadığımız
kalpsizce yaşattığımız
hayat… heyhat!
 
Kabil'in kanlı tarihinden
Habil’in kanlı talihinden
şimdiye değişmeyen
 
Zulüm alazları yangınları
masum feryatları figanları
nefs canavarları şeytanlarıyla
büyüyen büyüyen eriyen
korkunç cehennemi
 
âlem heyhat!
heyhat hayat!
 
 

BIR YORUM YAZIN

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir