O’na Selam

MEHMET BAŞ
O’na Selam
 
O’na salât ve selam olsun
 
Zulmetle dönerken şu yalan dünya
Sabahı getiren tandır Muhammed
Ulaşır sancağı güneşe aya
Canımın içinde candır Muhammed
 
Gülistan içinde güllerle doğan
Hakikat nuruyla yalanı boğan
Çöllerin bağrına su olup yağan
Aşkın kılıcına kındır Muhammed
 
Müjdeci gelmiştir Hakk’ın katından
Yükselmiş miraca Burak atından
Hükmeder âleme gönül tahtından
İnsanlık içinde şandır Muhammed
 
Kırılmış gönüller feraha ermiş
Canını cananın yoluna sermiş
Muhabbet okunun yayını germiş
Damarda dolaşan kandır Muhammed
 
Hakkın Habibi’dir vahyin sahibi
Şifasız dertlerin o’dur tabibi
Katmış kervanına nice garibi
Mihmanı olduğum handır Muhammed
 
Doğruluk güzellik iyilik güneşi
Sönmez yüreklerde onun ateşi
Yoktur şu cihanda benzeri eşi
Cenneti gösteren yöndür Muhammed
 
Hasta gönüllerin dermanı odur
Cennet başağının harmanı odur
Şefaat vaktinin fermanı odur
Enbiya içinde sondur Muhammed
 
Yıkanmış sinesi Hakk’ın nurunda
Tutuşmuş her lahza sevda korunda
Toplamış ümmeti mahşer surunda
İmandır ihlâstır dindir Muhammed
 
Hicret durağında aşmış çölleri
Fethetmiş kılıcı nice illeri
Şekere döndürmüş acı dilleri
Geceden sonraki gündür Muhammed
 
Sıratın üstünden bir anda geçen
Eğrinin içinden doğruyu seçen
Kevser şarabından aşk ile içen
Aşkın fırınında nan’dır Muhammed
 
Geceye kandildir onun sünneti
Doldurur âlemi lütfü rahmeti
Çağırır cennete kutlu daveti
Levlâke sırrında “kün”dür Muhammed
 
“İkra” hitabıyla vazife alan
Hira’nın kalbinde sırlarla dolan
Yedi kat semada namazın kılan
Cibril kanadında tendir Muhammed
 
Zamanlar mekânlar kaybolur onda
Şaşmaz terazisi iki cihanda
Nakşolur hücrede dolaşır kanda
Tükenmez vakittir andır Muhammed
 
Onsuz cennet bile cehennem olur
Eğri giden onda doğruyu bulur
Onu bilmeyenler yaşarken ölür
Bugündür yarındır dündür Muhammed
 
Sökülür yalanın kirli esvabı
Dolar ihlâs ile nübüvvet kabı
Duyulur semadan Hakk’ın hitabı
Şereftir namustur ündür Muhammed
 
Keskindir kılıcı kutludur yolu
Ezelden ebede uzanır kolu
Anlamaz sırrını kulların kulu
İlimdir hikmettir fendir Muhammed
 
Kirlenmiş tuğyanla amel defterim
Bitmiyor dünyada derdim kederim
Sensin şu âlemde ulu siperim
Gaflet ateşimi söndür Muhammed
 
Sebebi varlığım hayat nedenim
Fedadır yoluna ruhum bedenim
Açılsın gülünle gönül gülşenim
Ne olur sızımı dindir Muhammed
 
 

BIR YORUM YAZIN

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir