blank

“Nazımda ve Nesirde Şair: Necat Çavuş” Kitabı

“Nazımda ve Nesirde Şair: Necat Çavuş” KitabıEditör:
Prof. Dr. Orhan Oğuz
 
“Nazımda ve Nesirde Şair:
Necat Çavuş” Kitabı
Mevsimler Kitap’tan
Çıktı
 
Prof. Dr. Orhan Oğuz editörlüğünde hazırlanan “Nazımda ve Nesirde Şair: Necat Çavuş” kitabı Mevsimler Kitap’tan çıktı.
 
Türk şiirinde 1980 sonrası kuşağa mensup olan ve İslami hassasiyetler temelinde bir tavır geliştiren Necat Çavuş, şiirinin yanı sıra diğer edebi türlerde de eser vermiştir. Deneme, eleştiri ve hikâyelerinde dikkat çeken başlıca husus, Çavuş’un nesir sahasında da şair kimliğiyle temayüz etmesidir. Bu husus, “Nazımda ve Nesirde Şair: Necat Çavuş” kitabında yer alan çalışmaların çıkış noktalarından biri olmuş.
 
Kitapla ilgili yayınevinin tanıtım metninde “Kitaptaki çalışmalar, Necat Çavuş’u tüm yönleriyle tanıtma iddiasında olmadığı gibi böyle bir niyetle de bir araya getirilmemiştir” denilmiş. Kitabı oluşturan, tümüyle çeşitli üniversitelerden alanında yetkin akademisyenlerin yaptığı dokuz çalışma, Çavuş’un edebi şahsiyetinin çeşitli yönlerine odaklanmış ve bu bakımdan şairi farklı edebi faaliyetleriyle tanımayı hedeflemiş. Çalışmaların altısı Çavuş’un şiirine dair incelemelerden oluşmuş. Geri kalanıysa Çavuş’un hikâyeleri, diğer mensur çalışmaları ve bir sadeleştirme çalışmasını konu edinmiş.
 
Türkiye’nin fikir ve sanat dünyasında; eser sahibinin hayatta iken bu kitap çalışmasında olduğu gibi hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapılması pek de rastlanılan ve olağan bir durum değil. “Nazımda ve Nesirde Şair: Necat Çavuş” kitabı bu açıdan da sıradışı ve dikkati çekici bir kitap.
 
Kitapta Yer Alan Çalışmalar ve Yazarları
 
Dr. Mustafa Karadeniz
Bireyselden Toplumsala Lirik Salınımlar: Necat Çavuş Şiirinde Poetik Söylemin Bileşenleri
 
Doç. Dr. Hasan Kaplan
Ses Ver Ustamın Çağrısına: Necat Çavuş’un Şiirlerinde Yinelemeler
 
Musa Tılfarlıoğlu
Geleneği Moderne Taşımak, Moderni Geleneğe Bağlamak: Necat Çavuş’un Şiirinde Klasik Şiirin İzleri
 
Dr. Yasemin Çelik
Şairin Söz Varlığından: Necat Çavuş’un “Deniz Düşünceleri” Adlı Şiirinin Dili Üzerine
 
Dr. Ahmet Evis
Maziye ve Masumiyete Bir Methiye : Necat Çavuş’un “Mardinceler” Şiiri Merkezinde Şehir ve Çocuk
 
Prof. Dr. Orhan Oğuz
Rilke’nin Panterine Karşı Çavuş’un Kaplanı: Rilke’nin “Der Panther” Şiirine Bir Nazire Olarak Necat Çavuş’un “Kaplan” Şiiri
 
Dr. Ahmet Haşimi
Âkif’in mısralarını Asrın Diliyle Söylemek: Necat Çavuş’un Safahat’ı Sadeleştirmesi Üzerine Bir Değerlendirme
 
Dr. Ferda Atlı
İsyankâr Şairden Diriliş Hikâyeleri: Necat Çavuş’un Hikâyeleri Üzerine
 
Dr. Elif Duran Oto
Bir Nâsir Olarak Şair: Necat Çavuş’un Düzyazıları
 
 
 
 

Bir Yorum

  1. Arif Fikret Karlıdağ

    Muhteşem bir çalışma.

    Benim gibi edebiyat öğrencileri için çok yararlı olacak.

    Emek veren herkesin yüreğine sağlık.

BIR YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir