blank

Hüseyin Su’dan “Öykümüzün Hikayesi” III

hüseyin su (1)Hüseyin Su:
Komple insan kalmadı

Öykücü Hüseyin Su, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen Öykümüzün Hikâyesi seminerlerinde Türk öyküsünün serüvenini anlatmaya devam ediyor. Hüseyin Su,  Aralık seminerinde 20. yüzyılda Türk öykücülüğünün sınırlarını belirleyen köşe taşlarını anlattı ve dönemin edebiyatçılarının eserlerinde bugünün edebiyatçılarında bulunmayan zengin bir kültürel birikim bulunduğunu söyledi.

Aralık ayı seminerinde, Türk edebiyatında batılılaşma ve modernleşme sürecinin her alanda etkin bir unsur olduğu dönemde gelişen Servet-i Fünun dönemindeki edebiyatçıları anlatan Hüseyin Su; dönemin edebiyatçıları için “komple insanlar” nitelemesinde bulundu.

“Ahmet Rasim, Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi isimler komple insanlardır. Sadece şair, sadece hikâyeci, sadece romancı değiller. Sanatın bütün alanlarında söz söyledikleri eserleri, o günlere dair bugüne kaynaklık edecek zenginliktedir. Sanat onların döneminde bir uzmanlaşma amacı taşımıyor. Bu iyi mi, kötü mü bilemem fakat güzel bir özellik. Bugünün edebiyatçılarına kültürel atmosfer açısından bakınca bunu görmemiz çok zor. Belki onların dönemi böyleydi. Çoğunun medrese eğitimi almış olması, hepsinin bir ilahiyat hocası kadar bilgi sahibi olması (karşı bile olsalar) onları çok zenginleştirmiş.”

Hüseyin Su, Türk edebiyatında ilk kez bir manifesto yayımlayan edebi hareket olma özelliği taşıyan Fecr-i Ati Topluluğu hakkındaki düşüncelerini dinleyiciye aktardı ve pek bilinmeyen bir gerçeği dile getirdi.

“Fecr-i Ati, Servet-i Fünuncular’a karşı bir hareket olarak ortaya çıkıyor. İlk kez manifesto yayımlayan bir hareket olmaları yanında ilginç diğer özelliği ise bu manifestoyu Servet-i Fünun Dergisi’nde yayımlamalarıdır. Toplulukta Ahmet Haşim, Emin Bülent, Tahsin Nahit, Celal Sahir, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Refik Halit Karay, İzzet Melih Devrim, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi isimler var. Bu topluluğun en önemli özelliklerinden biri de İzzet Melih Devrim’in Fransız romancı Pierre Loti’nin önsözü ile yayımlanan “Sermet” romanının Türkçe’den Batı diline çevrilmiş ilk Türk romanı olmasıdır.”

Hüseyin Su'nun Önceki Seminerleri:

Hüseyin Su'dan "Öykümüzün Hikayesi" II

Hüseyin Su'dan "Öykümüzün Hikayesi" I 

BIR YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir