blank

Yitiksöz Dergisinin Beşinci Sayısı

Yitiksöz Dergisinin Beşinci Sayısı"Ali Işık ile Söyleşi"
 
Yitiksöz Dergisinin
Beşinci Sayısı Çıktı
 
İki ayda bir yayınlanan Yitiksöz dergisinin Haziran -Temmuz 2021 sayısı olan beşinci sayısı çıktı
 
Sunuş
 
Derginin genel yayın yönetmeni Duran Bozkalbin ve kalemin çağrısı’nı bir kez daha vurgulamış “İnsanın Tanıklığı” başlıklı sunuş yazısında:
 
“Her insan, çağından sorumludur. Yaratılış hakikati onun sorumluluğudur çünkü. Bu nedenle insan var oluşunu şartlayan ilkelerden kaçamaz.
 
İnsan ancak sorumlu olduklarını yerine getirerek özünü koruyabilir. Dünyaya dokunan bir göz olarak istikametini soruşturabilir.
 
Çağa yüz akıyla çıkabilmek, Âdem’den bugüne diriliğini koruyan öze tutunmakla mümkündür. Bu öz, kişiye çağını kavrama imkânı sağlar. Bu özün buharlaşması ise zamanla mekân arasındaki bağı imha ettiğinden insanı, bütünlüklü bir bakıştan mahrum bırakır. Günümüzün modern bireyinin asıl mahrumiyeti budur. İnsanın yeryüzündeki konumu bu özü kavramakla ve korumakla yücelir.
 
Bizler bu özle çağımıza tanıklık edip çağdaş cinayetlerin önüne geçebiliriz. Bu tanıklıkla da ilahi bir armağan olarak insana verilen hayatı kirleten zorbaları teşhir edebiliriz. Yine bu tanıklıkla bir sınav ğıgibi önümüzde duran Filistinli çocukların gözyaşına sığınak olabiliriz. Bu tanıklık, Nuri Pakdil’in ifadesiyle İnsanın Süren Sorgusu’na şerhler düşmektir çünkü. Bu tanıklık, insan sıcaklığı taşıyan şiir ve öyküdür, yazı ve bilinçtir, dirilik ve sevinçtir.
 
Bu tanıklık, İşaret Çocuklarından Güneş Donanmasına tutulan fenerlerdir, satranç tahtasına dönüşen yeryüzünde acının yeni Satranç Derslerini fark etmektir. Böylece, Her karenin bir karşı veba girişimi olduğu anlaşılır. Yitiksöz’ün daima vurguladığı üzere bu tanıklık, ğe bezgin bakanların bir türlü öğrenemeyeceği bir oyunun yeniden kurgulanmasına yönelik bir çağrıdır; kalbin ve kalemin çağrısıdır.
 
Yeni sayılarda buluşmak umuduyla…”
 
Bu Sayıda Şiirleriyle Yer Alan Şairler ve Şiirleri
 
İbrahim Gökburun Yolcu
Mehmet Solak Acz
Eyyüp Akyüz Mizan
Hasan Yasin Altıner Beşinci Çivinin Peşinde
İsmail Karakurt Şarkı Değişmiyor
Mehmet Aycı Tayinler Açılıyor
Adem Turan Hâfız’ın Seyir Günlüğü -4-
Suavi Kemal Yazgıç Unutulmadan Önce
Cengizhan Konuş Taş
Murat Engizek Turnanın Türküsü
Hayrullah Kaplan Bir Karanlık Kuyu  
İnci Okumuş Şairler Ağlayamaz
Erol Yılmaz Süreğen Dünya Savaşı
Ömer Korkmaz Allah Vardır
Mustafa Köneçoğlu Kör Kuşun Yuvası
 
Ali Işık ile Söyleşi
 
Beşinci sayının “Yitiksöz Söyleşileri” bölümünde yazar Ali Işık ile “Edebiyat, Hayat Ve Öykü Üzerine” bir söyleşi var: “Ali Işık’la Edebiyat, Hayat ve Öykü Üzerine”. Ali Işık ile Mehmet Önder Karakaş konuşmuş.
 
Bu Sayıda Öykü, Deneme ve Yazılarıyla Yer Alan Yazarlar ve Yazıları
 
Hilmi Uçan Özgürlük, Çalışmak Ve Dostluk Üzerine
Arif Ay İlhami Çiçek Şiirinin Öğretisel Boyutu
Mustafa Aydoğan Bir Cahit Zarifoğlu Portresi
Âtıf Bedir Alaeddin Özdenören’de Şiirin Keşfine Dair Fragmanlar
Ömer Aksay Şiire Dair Kaydedilen Notlar
Şaban Sağlık Alaeddin Özdenören’in Liriğe Açılan “Şiir Geçitleri”
Tabiat- Yaşanmışlıklar-Ölümler
Bahtiyar Aslan Abdurrahim Karakoç Neoklasik Midir?
Mehmet Ulukütük Yapay Gramerin Plastik Kavramları
Versus Ontolojik Gramer
Mine Kılıç “Korkmadan Göz Göze Gelmek İçin”
Ramazan Avcı Şevket Yücel’in Hikâyeciliği
Cemal Şakar Yurttan Sesler
Selvigül Kandoğmuş Şahin “Sükûn Bulup Durulmanız İçin…”
İsmail Kılınç Dokuzdolambaç
Fikri Özçelii Bir İkindi Yalnızı
Mehmet Önder Karakaş Ali Işık’la Edebiyat, Hayat Ve Öykü Üzerine
Fidan Yaman Derinlerde Bir Yerde
İsmail Sert İlk Kitap İlk Heyecan
Rüveyda Durmaz Kılıç Toprak Ayna
Hayrettin Orhanoğlu Ölümün Ve Hayatın Aktığı Irmak
Mustafa Köneçoğlu Trajik Şimdinin Hikâyesi Kırık Ayna
Hüseyin Cömert Karanlık Rüzgâr
Ali Necip Erdoğan Yasak Ağacın Altında'ki Trajedi
Hasan Keklikci Somun
Nadir Aşçı Bugün De Akşam Oldu
Ayşe Nur Kaymak Diş İzi
Erol Çetin Hüznün Özgünlüğü: Cengiz Aytmatov
Yaşar Ercan Anlatıcılık Geleneğini Kim Öldürdü?
Salih Erayabakan Mutlu Faniler: Ölümlüler Ülkesinde Bir Gezinti
Ayşegül Özdoğan Erdem Bayazıt’ın Mirası:
Kelimenin Dirilişi ve Vahyin Diriltici Soluğu
Akif Tut Uçurtma
Hacer Yeğin Toplu Hezeyan Töreni İçin Tanımlanan Bir Gün
Zehra Nur Yılmaz Bir Dost Bulamadım Gün Akşam Oldu
Fatih Aydoğan Çıkmaz Sokaklarda Görülen Kekre Rüyalar
 
Dergiyle İletişim
yitiksoz@gmail.com
Yitiksöz Dergisinin Beşinci Sayısı Yitiksöz Dergisinin Beşinci Sayısı  Yitiksöz Dergisinin Beşinci Sayısı

BIR YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir