blank

“Hece Taşları” Dergisinin 5. Sayısı Çıktı

HECE TAŞLARI 5 sayı kapakKapakta
ünlü divan şairi
Urfalı NABİ var
 
“Hece Taşları”
Dergisinin
5. Sayısı Çıktı
 
Tayyip Atmaca’nın Genel yayın yönetmenliğinde çıkan, yine  hece şiirleriyle dolu dolu olan “Hece Taşları” dergisinin  bu sayısındaki isimler:
 
Nabî, C. Ünaldı Hasannebioğlu, Temür Melik Dedekurt, Mehmet Kurtoğlu, Ekrem Kaftan, Mahmut Topbaşlı, Hasan Akçay, Mehmet Turgut Berbercan, Hayrettin Durmuş, Mehmet Pektaş, Hızır İrfan Önder, Ali Parlak, Süleyman Pekin, Hacer Alioğlu Yakuti, Hüseyin Kaya, Murat Soyak, Ercan Hanay, Muhammed Emin Türkyılmaz, Ali Kemal Mutlu, Metin Özarslan, Hikmet Elitaş, İsmail Gül, İslam Sadıg, Emrullah Bedir ve Metin Önal Mengüşoğlu
 
Derginin bu sayısında yer alan Nabi’nin gazel tarzı üç şiirinden biri:
 
NABİ
Gelip Gider Gazeli
 
Bezm-i safâya sâgar-ı sahbâ gelür gider
Gûyâ ki cezr ü medd ile deryâ gelür gider
 
Açıldığın haber virür ağyâra gül gibi
Her dem bize nesîm-i sebük-pâ gelür gider
 
Olmaz yine mariz-i muhabbet şifâ-pezir
Rûy-u zemine bir dahi İsa gelür gider
 
Sulsân-ı gam nişîmen idelden derûnumu
Sahrâ-yı kalbe leşker-i sevdâ gelür gider
 
Âgûş-ı vaşla almış o tıflı şeb-ivisâl
Gsvhâre gibi aşık-ı rüsvâ gelür gider
 
Bir gün dimez o şûh ki âyâ murâdı ne
Çokdan bu kûya Nâbî-i şeydâ gelür gider
 
Tayyip Atmaca’nın Genel yayın yönetmenliğinde çıkan, yine  hece şiirleriyle dolu dolu olan “Hece Taşları” dergisinin  bu sayısındaki isimler:
 
Nabî, C. Ünaldı Hasannebioğlu, Temür Melik Dedekurt, Mehmet Kurtoğlu, Ekrem Kaftan, Mahmut Topbaşlı, Hasan Akçay, Mehmet Turgut Berbercan, Hayrettin Durmuş, Mehmet Pektaş, Hızır İrfan Önder, Ali Parlak, Süleyman Pekin, Hacer Alioğlu Yakuti, Hüseyin Kaya, Murat Soyak, Ercan Hanay, Muhammed Emin Türkyılmaz, Ali Kemal Mutlu, Metin Özarslan, Hikmet Elitaş, İsmail Gül, İslam Sadıg, Emrullah Bedir ve Metin Önal Mengüşoğlu
 

BIR YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir