Yedi İklim Dergisinin Mart 2021 Sayısı

Yedi İklim Dergisinin Mart 2021 SayısıYedi İklim
Dergisinin
Mart 2021
Sayısı Çıktı
 
Yedi İklim dergisinin 372’nci sayısı olan Mart 2021 sayısı çıktı
 
Bu sayının sunuş yazısında "Bilinme" kavramından hareketle insanın görünme histerisine dikkat çekilmiş.
 
Mustafa Cemil Efe, Be’den sonra Sin harfini hat sanatına taşımış.
 
Bu sayıda şiirleriyle yer alan şairler:
Nurettin Durman, Ali Doğru, Mehmet Özger, Sulhi Ceylan, Hatice Çay, Hikmet Dündar, Ali Haydar Haksal, Ali İlyas Subaşı, Fatih Demirel, Hayrullah Gürdağ, Metin Kaplan, Ebru Kazan, Erhan İksamuk, Eylül Özlem Öz, Kadriye Beyza Kirenci.
 
İsmail Kıllıoğlu Vaktüzre ismini verdiği günlüklerine kaldığı yerden devam etmiş.
 
Mehmet Özger, Şiir ve Yanlış Bilinç adlı makalesinde yanlış bilinç kavramının toplumdaki karşılığına değinerek edebiyat dünyasında şiirin hayatın merkezine yerleştirilmesi noktasında oluşan yanlış düşüncenin tohumlarını bulmaya çalışmış.
 
Yakup Şafak, Şiir ve Hikmet adlı makalesinde şairlerin bulunduğu konum itibarıyla toplumun önünde olduğunu ve söyledikleriyle gönül gözüne seslendiğini dile getirmiş.
 
Osman Bayraktar, Elmalılı Hamdi Yazır’dan Bir Masal Çözümlemesi adlı metni incelemiş.
 
Hasan Aycın, her sayıda olduğu gibi bu sayıda da kendine has bir çizgi’siyle yer almış.
Ali Haydar Haksal, Tolstoy’un izini sürmeye devam etmiş. Tolstoy’un kiliseden aforoz edilme sürecini anlattığı metninde yer yer eşi olan Sofia Tolstoy’un günlüğündeki pasajlara dikkat çekmiş.
 
Âdem Polat, Şiire Başlarken İkinci Yazı Doğu İçin Bir Şarkı Batı İçin Bir Reguiem: Sezai Karakoç adlı incelemesinde Karakoç şiirinin poetik alt yapasına dair bir veri analizinde bulunmuş.
 
Ethem Erdoğan, Estetik Tavır adlı incelemesinde insanın temel ihtiyaçları karşılandıktan sonra sanat estetiğinin başladığını söyleyip bununda öznelleşen kimliğin dışa yansıması olduğunu anlatmış.
 
Osman Koca, Öykü ve Mimari adlı yazısında yapısal ve tematik yönden bu iki unsurun birbirine benzeyen taraflarını incelemiş.
 
Atabey Kılıç, Kayseri’nin Manevi Mimarlarından Şeyh İbrahim Tennuri Hazretleri’ni konu almış.
 
Selvigül Kandoğmuş Şahin, Uğrun Uğrun Kaş Altından Bakınca adlı öyküsünde bir ayrılık hikayesini betimlemiş.
 
Erkan Kara Yol ve Yordam ’la yolculuğuna devam etmiş.
 
Gamze Özden ve Ahmet Yücel iki şiir çevirisiyle bu sayıda yer almış.
 
İsmail Demirel, Işığın Altında Kelebekler: Mehmet Akif Ersoy’un Yakın Çevresi I adlı incelemesinde Hasan Basri Çantay, Manastırlı İbrahim Hakkı, Mehmet İhsan Efendi, Ömer Ferit Kam gibi Akif’in yol arkadaşlarına yer vermiş.
 
Mukadder Uçar Beyoğlu, 1B5K adlı hikayesinde durum hikayeciliğinin özelliklerinden yararlanarak iç dünyasının gelgitlerini ortaya dökmüş.
 
Dr. Abdulvehhab Azzam İslam Şairi Mehmet Akif II adlı incelemesinde Akif’in inanç dünyasını tanıtmaya çalışmış.
 
Fatih Demirel, Aykağan Yüce’nin Kiralık Oturduğumuz Ev isimli şiir kitabını incelemiş. Şiirlerin ironik diline temas etmiş.
 
Derginin son sayfalarında Eren Buğdaycı’nın Aykağan Yüce ile yaptığı söyleşi var.
 
Nazif Tomurcuk Kurban, Özgül Yaşar Portakal Çiçeği adlı hikayeleriyle derginin bu sayısında yer almış.
 
İbrahim Eyibilir, Vefa’nın Müstear Adresleri adlı incelemesiyle Hüseyin Su’nun kitaplarını tahlil etmiş.
 
Yeni okumalar/değiniler köşesinde Mustafa Kirenci’nin Sabah Yıldızı Sezai Karakoç ve Diriliş’e Dair, Uğurcan Güler’in El Yazılarına Vuruyor Güneş’e Açılan Perde, Eren Buğdaycı’nın Yollara Çıkılsın Bayrakla Tuğla, Aykağan Yüce’nin Mecburiyet ve Adım Müslüman, Ali Büyükçapar’ın Kadim Tartışma: Birey mi Toplum mu? Hikmet Kızıl’ın Bu Toprakların Hikayesi: Kutanlı Gülistan adlı okumaları var.
 
Yedi İklim Dergisinin Mart 2021 Sayısı

BIR YORUM YAZIN

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir