Yedi İklim Dergisinin Ekim 2021 Sayısı

Yedi İklim Dergisinin Ekim 2021 SayısıYedi İklim
Dergisinin
Ekim 2021
Sayısı Çıktı
 
Yedi İklim dergisinin 379’uncu sayısı olan Ekim 2021 sayısı çıktı
 
Derginin bu sayısında
şiirleriyle yer alan şairler:
 
Osman Serhat Erkekli, Sulhi Ceylan, Ali Haydar Haksal, Hüseyin Alemdar, Nurettin Durman, Ethem Erdoğan, Mehmet Yılmaz, Hatice Çay, Hikmet Dündar, Aziz Kağan Güneş, Ebru Kazan, Serhat Ölçer, Ayşe Altıntaş, Yasemin Kapusuz, Muhammet Cemal Ünal, Metin Kaplan, Murat Karacan, Yahya Çerkez, Sema T Ersöz, Kevser Firdevs Maraşlıoğlu.
 
Hasan Aycın, her sayıda olduğu gibi bu sayıda da kendine has bir çizgi’siyle yer almış.
 
Ali Haydar Haksal Diriliş Ekolü: Düşüncenin Yenilişi V adlı yazı dizisine devam etmiş
 
Mustafa Cemil Efe, hüsnü hat sanatında kendine özgü desenleriyle bu sayıda yer almış.
 
Hayrettin Orhanoğlu, Değişme ve Değişmenin Gücü- I adlı makalesinde Tanzimat’la birlikte değişen bir toplum ve sanat hayatın aksülemallarını gözler önüne sermiş.
 
Hüseyin Alemdar Sekiz Yak Kanı adlı manzumesinde şiir sanatının varlığını hemhal kılan yapısını manzum ve mensur dizeleriyle ortaya koymuş.
 
Osman Koca, Şarkın Hikayesi- II Kadının Fendi yahut Bin Bir Gece Masalları adlı incelemesinde masalların ne zaman ve ne şekilde oraya çıktığı, kökeninin nereye dayandığı ve içindeki pek çok hikâyenin bir iç dökümünü yapmış.
 
Yakup Şafak, Mesneviden Tercüme Kısa Yorumlar adlı yazısında Hz. Mevlana’nın yazdığı mesnevideki defterlerden seçip derlediği kısa şiirleri açıklamış.
 
Sulhi Ceylan, Tanrı Tasavvuru Bağlamında Ahmet Avni Konuk’un İlah-ı Mu’tekad Kavramına Bakışı adlı makalesinde ilgili yazarın tanrı tasavvuru hakkındaki düşünceleri ve ilahi mu’tekad anlayışının putperestlik olduğunu ifade etmiş.
 
Ömer Hatunoğlu Fatih Gürcan ile Avrupa Tarihi Üzerine adlı söyleşisinde yazarken özgüveniniz yerinde olacak cümlesiyle yazma serüvenine bir giriş yapmış.
 
Dr. Ali Tülü ve Abdülaziz Duman İmam Şafi’den Parasız Zengin adlı şiiri Türkçe’ye aktarmış.
 
İshak Aslan, Düşünmeyi Düşünmeyen Düşünce adlı yazısında Heideger’in Düşünmek Ne Demektir kitabı üzerinden insanı düşünmeye davet eden saikleri ele almış.
Kemal Kahraman, Hayat Sahnesine Dışarıdan Bakmak adlı incelemesinde tiyatro sanatının dünü, bugünü ve yarını üzerine oldukça önemli bilgiler vermiş.
.
Erkan Kara, Koluna Kum Saati Takmak İsteği adlı denemesinde zaman mefhumunun varlığına dair bir soyut düşünce geliştirmeye çalışarak zamanın mekânsızlığına işaret etmiş.
 
Fatma Kaya, Şimdiki Çağın Kritiği Üzerine adlı incelemesinde yaşadığımız çağın görünmez ağlarına yakalanan insanın sistemin içinde nasıl varlığını kaybettiğini ve kendini yansıtan medya aynasında evrim geçirerek ruhunu kaybettiğini hatırlatılmış.
 
Sevgi Korkusuz, Psikolojimin Tercümanına Mektup adlı öyküsünde kendi kendine konuşan bir kahramanın kendi kendisiyle söyleşmesi neticesinde oluşan psikolojiyi iç konuşma tekniğiyle yansıtmış.
 
Eyüp Taşçı bu sayıda şair Sulhi Ceylan üzerine biyografik bir çalışma ortaya koymuş. Eyüp Taşçı, ayrıca Sulhi Ceylan ile bir söyleşi de yapmış.
 
Birsen Bağcı, Sonbahar adlı denemesinde sonbahar mevsiminin çağrıştıklarını lirik bir edayla anlatmış.
 
Nurettin Durman, Arif Ay Şiiri Kırağılı Bir Gecede Kudüs’ü Düşlüyorum adlı incelemesinde Arif Ay şirinin bilinmeyen cephelerine ayna tutmuş.
 
Merve Kambur Pişkin, Menekşe Hanım Apartmanı adlı öyküsünde pişmanlık duygusunun yarattığı psikolojiyi canlı bir lirizmle aktarmış.
 
Paul Eluard şirini Türkçeye Ebru Kazan çevirmiş.
 
Melek Tosun, Hamza isimle hikayesiyle bu sayıda yer almış.
 
Necip Mahfuz Mahallemizin Hikayeleri 7 çevirisini Yusuf Enes Karaman yapmış.
 
Yusuf Turan Günaydın, Refik Halit ve Cemil Cahit’ten Menderes’e Telgrafname Hayat-Siyaset-Edebiyat İlişkisi Açısından adlı makalesinde iki yazarın gündelik hayatın içindeki yaşadıkları olayların aslında okuyucu tarafından bilinmediği ve çokça da biyografilerinde yer almadığı dile getirilmiş.
 
Aykağan Yüce, Hanım Efendi/Tarihte İz Bırakan Kadınlar adlı incelemesinde kadınların tarihte ne kadar önemli bir özne olduklarını dile getirmiş.
 
Sevil Avşar, Ramis Dara’nın Edebiyatçının Edebi: Ölümlü Dirimlik adlı Klaros yayınlarından çıkan kitabını okuyucuya tanıtmış.
 
Nesrin Zabati Miandoab, Kahraman adlı sinema filmini tanıtmış.
 
Zehra Eser, Kalbe Yakışan Kelime adlı denemesiyle bu sayıda yer almış.
 
Eren Buğdaycı, Ali Haydar Haksal’ın Zamanların Öyküsü kitabı üzerine bir derlemede bulunmuş.
 
Yusuf Emir Culha Nevzat Akyar Kopuk, Sukut Sanatı Hamuş-name ve Ursula K Le Guen Yazma Üzerine Sohbetler adlı kitabı okuyucuya tanıtmış.
 

BIR YORUM YAZIN

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir