Trilogya II / Ay Altında Raks

HARUN KAYA Trilogya II / Ay Altında Raks

HARUN KAYA
Trilogya II / Ay Altında Raks
 
Ey intizar
Hiç durmamış nazar
Süzülmüş eyyamdan billûrî
Yürümüş uzamalarında gölgelerin
Terk olmuş, tenhâ olmuş vîrân perdede neva
Olan olmuş leylî eylül deminde can can olmuş 
Bulmuş mercânını seherinde kayıp zamanın
Esrarlı sedefinde encâmın
Dürr'i Yetîm olmuş boynuna ey yâr!
Dirilmiş kelimeler, düşmüş yollara
Dil olmuş yokluğuna bunca sustuğu
Gökten harf düşmüş de kâmus kesilmiş
Lisân olmuş aynada yüzler
Lisân'e sıdkîn aliyyâ…
 
Safran bahar
Cümle bahar sende konaklar
Sende bulur takvîmini
Sen gelende varlık üryan düşer 
Sendedir alların, morların, turunçların tohumu
Hiç kesilmeyen soluğun cânâ
Yürüyünce varlığa başlar deverân
Gülüşünle güle durur goncalar
Tebessüm eder nergis
Cûşundan şebnem düşürür yanağına…
Gülümser Orion'da sekiz yıldız
Gayret gelir dağlarına yurdumun
Gayret gelir bağlarına ekin olur çoraklar
Coşar ırmaklar denizine varanda
Safîr yürür kanına garibin
Bozlaklar el çeker bozkırından
Varır döne döne tüy gibi oy
Lay lay türküsünde halaya durur
Yürür serbeser bâd-ı sabâ
Can girer damarına hazanın hazan rû olur
Bir hoş olur rûberûda başlar
Başlar ay altında raks…
 
Ey ürperiş korkma
Nihâyet ol korkma
Raks ol baştanbaşa âlem gibi âlem ol…
Bak kıyam etmiş en nücûm
Nebulalar def çalıyor bak
Kalmamış hiçbirinde keder
Zil çalıyor güneşler
İkizler başak topluyor vakt i şafak 
Güreş tutuyor koçlarla boğalar bak
Akrebin zehrini alıyor yengeç
Terâzi geriyor yayını kıst için raks için
Kovalar balık doluyor ırmağında oluşun
Aslanlar türkü söylüyor oğlaklara 
Raks ediyor arş altında felek
Raks ediyor gök ekini arz
Raks ediyor harmanda habbeler
Raks ediyor âzâdlı niyeler
Raks ediyor öyleler ey!
Öyle…
 

Trilogya II / Ay Altında Raks

BIR YORUM YAZIN

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir