Hece Dergisinin Sait Faik Özel Sayısı

 Hece Dergisinin Sait Faik Özel SayısıHece Dergisinin
45. Özel sayısı
 
“Sait Faik”
 
Hece Dergisinin
Sait Faik
Özel Sayısı Çıktı
 
Hece dergisinin 313. sayısı olan Ocak 2023 sayısı, “Sait Faik” Özel Sayısı (45.) olarak çıktı
 
Hece, öykü ile ilgili olarak daha önce yayımlanan ve alanlarında çok önemli bir boşluğu dolduran Türk Öykücülüğü, Ömer Seyfettin, Orhan Kemal, Sabahattin Ali, Rasim Özdenören özel sayılarından sonra şimdi de öykücülüğümüzün seçkin isimlerinden biri olan Sait Faik Özel Sayısı ile okuyucularını selamlıyor.
 
Sait Faik, hiç kuşkusuz Türk edebiyatında öykü denildiğinde aklımıza gelen ilk isimlerden ve modern öykümüzün kurucularındandır. Kendi dönemi içerisinde öyküde yeni bir çığır açmış ve kendinden sonra gelen kuşakları derinden etkilemiştir. Yol açıcı ve öncüdür. Cumhuriyet dönemi öykücülüğünde bir kırılma ve başlangıç noktasıdır. Getirdiği bakış açısı, tarzı ve üslubuyla öyküde yeni bir ufuk, yeni bir esin kaynağıdır.
 
Ali Karaçalı’nın editörlüğünde hazırlanan Özel sayının danışmanlığını Prof. Dr. Ertan Örgen ve Prof. Dr. Mehmet Narlı yapmış. Çoğu akademisyen olmak üzere 89 yazarın inceleme- araştırma yazıları, söyleşi ve soruşturma cevapları ile katkı verdiği özel sayı 7 bölümden oluşuyor:
 
Hece Dergisinin Sait Faik Özel Sayısı
 
SUNUŞ
Ali Karaçalı / Sait Faik Yeniden
 
BİRİNCİ BÖLÜM: HAYAT, HATIRA, PORTRE
Ali Karahan /Uçurtmanın İpine Takılan Adam: Sait Faik Abasıyanık
Mehmet Aycı / Bir Fotoğrafı Sevmek
Fahri Tuna / Ödünsüz Yalınlık: Sait Faik
Dürdane İsra Çınar / Bir Güz Sabahında Sait Faik’i Görmeye Gitmek
Ayşe Ünüvar / Burgaz’da Sait Faik İzlerini Yürümek
Ayşe Ertuş / Anıların Gölgesinde Sait Faik
Özlem Kaya / Bir Sürgünün Hikâyesi
Muharrem Dayanç / Adapazarlı Sait Faik
Dilek Çakır / Sait Faik’in Hayatından Eserlerine Yansıyan İzler
Arif Ay / Karanfiller ve Domates Suyu: Kör Mustafa ve Sait Faik
Zübeyde Andıç / Sandallar İçinde Bir Sandal, Denizler İçinde Bir Deniz, İnsanlar İçinde Bir İnsan
Sait Faik Hikâye Armağanını Kazanan Yazarlar ve Eserleri
Özlem Güner / Dünden Bugüne Sait Faik Hikâye Armağanı ve Armağana İti̇razlar
Özlem Güner / Doğan Hızlan’la Sai̇t Fai̇k Hi̇kâye Ödülleri̇ Dolayımında e-Söyleşi
 
İKİNCİ BÖLÜM: SAİT FAİK’İN ÖYKÜ DÜNYASINA GENEL BAKIŞ
Ali Galip Yener / Sait Faik’in Edebî Mirasının Eleştirisi Üzerine Bir Değerlendirme
İbrahim Demirci /Sait Faik Metinlerini Onarmak
Alâattin Karaca / Serazat Hikâyeci Sait Faik
İbrahim Kavaz / Sait Faik’in Hikâyelerinin Hikâyesi
Yakup Çelik / Kendini Hikâyesinin İçerisinde Bulan Yazarın İnsanlıkla İmtihanı
Dursun Ali Tökel / Sait Faik Neleri Yazmasa Deli Olacaktı?
Naime Erkovan / Hikâyenin Aradığı Adam Sait Faik
Şaban Sağlık / Sait Faik’in Hikâyelerinde Küçük İnsanların Büyük Dünyası
Bahtiyar Aslan / Sait Faik’in Modernist Hikâyeleri Hakkında
Sinan Bakır / Sait Faik Öykülerinde Şiirsel Söylem, Görüntü, İmge ve İmgelem: Alemdağ’da Var Bir Yılan Örneği
Koray Üstün / Dönem ve Sanatçı Profili Açısından Öykücü Kişilik: Sait Faik
Selim Somuncu / Sait Faik’te İdeolojik Bir Çıkış Olarak Antimilitarist Söylem
Derya Atsan / Öykücü Empatlığı ve Sait Faik
Mehmet Şeker / Sait Faik’te Mizah Var mı Yok mu?
Mustafa Uçurum / Büyük Hikâyecinin Küçük İnsanları
Ahmet Duran Aslan / Sait Faik Öyküsünde Şehir Sıkıntısı
Emel Aydın Özer / Sait Faik Öykülerinde Hayatın Sesleri
Müge Göncü / Sait Faik’in Lüzumsuz Adam Öykülerinde Kötülük Algısı
Derya Kaman / Çevre Kavramı Açısından Sait Faik ve Son Kuşlar
Yunus Meşe / Sait Faik’in Hayvanları
Tacettin Şimşek / Sait Faik’in İki Öyküsünde Çocuksu Duyarlık
Sercan Ceylan / Sait Faik Öyküsünde Modern Çağın Bunaltısı: Yalnızlık
Esra Özdemir Demirci / Ölümle Dirim Arasında Geçen Kavganın Sonundaki Boşlukta Sait Faik Öyküsü
Ethem Erdoğan / Sait Faik Öykülerinde Hastalık Teması
Sema Bayar / Sait Faik Öykülerinde Saflığın ve Çürümenin Remzi Olarak Kadın
Zeki Taştan / Sait Faik Öykülerinde Adalara ve Adalılara Dair
Bilal Can / Sait Faik Hikâyelerinde Mekân Unsuruna Dair Genel Bir Değerlendirme
Sinem Torun Kara / Sait Faik Öyküsünde İğrenmenin Çizdiği Sınırların İhlali
Mücahit Gündoğdu / Sinemada Sait Faik öyküleri
Ayşegül Gülsüm Karabaşoğlu / Eve Dönüş Sancısı: Vesikalı Yarim filminde “Menekşeli Vadi” Öyküsünün İzleri
Sinan Sakit Karadaş / Sait Faik’in Mimêsisleri
Sevde Gürel / Bir Şey Olmamanın Cazibesi ve Sait Faik
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: SAİT FAİK’İN ÖYKÜLERİNE YAKIN BAKIŞ
Cemal Şakar / Gece Gece Birtakım İnsanlar
Hasibe Çerko / Sait Faik Öykücülüğünde İç Gerçekliğe Dalış ve Lüzumsuz Adam
Müzeyyen Çelik Kesmegülü / Sürrealizm ve Alemdağ’da Var Bir Yılan
Mukadder Gemici / Tahlil İçinde Üslup Arayışı: Dülger Balığının Ölümü
Bilgin Güngör / “Aktüel Okuma” Biçimiyle “Semaver”e Bakmak
Yunus Balcı / ‘Niteliksiz’, ‘Aylak’ ve ‘Lüzumsuz’ Adamlar
Tülin Arseven / Gündüz Düşü ve Oyun Bağlamında Yani Usta
Mustafa Balcı / Tüneldeki Çocuk’ta İnsan Görünümleri
Fatih Sakallı / Bir Kişilik Anatomisi: Rıza Milyon-er
Suavi Kemal Yazgıç / Sinağrit Baba
Ali Necip Erdoğan / Sait Faik’in Sinağrit Baba Alegorisi
Zeynep Sati Yalçın / Sait Faik’in “Gün Ola Harman Ola” Öyküsünde Sevilmeye Değer İnsan
Hatice İbiş / Sait Faik’in Papaz Efendi Öyküsü
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: SORUŞTURMA
Abdullah Harmancı / Ali Ayçil / Âlim Kahraman/ Cihan Aktaş / Emin Gürdamur / Hâle Sert / Sadık Yalsızuçanlar / Yıldız Ramazanoğlu / Yılmaz Daşcıoğlu / Adnan Özyalçıner / Ahmet Büke / Bora Abdo / Ethem Baran / Kâmil Erdem /
 
BEŞİNCİ BÖLÜM: ŞAİR SAİT FAİK
Mehmet Narlı / Küçük Adamın Şiir Hali
İsmail Karakurt / Şiir Evreninde Bir Aylak: Sait Faik
Hasan Turgut- İsa İlkay / Birinci Yeni’nin İkinci Yeni’yle Karşılaşması: İki Modernizm Arasında Sait Faik Şiirini Konumlandırma Denemesi
Derya Güllük / Hikâyedeki Şiir Şiirdeki Hikâye: Sait Faik’in Şiirsele Açılan Kapısı
 
ALTINCI BÖLÜM: SAİT FAİK’İN ÖYKÜ VE ŞİİR DIŞI ÇALIŞMALARI
Ertan Örgen / “Ben Yazıcı, Sahiden Bir Yazıcı”nın Denemeleri
Mehmet Yılmaz / Sait Faik’in Eleştiri Yazıları
Bedia Koçakoğlu / “Şeyler”in Dünyasında Anlamı Giyinmek
Sefa Yüce / Değerler Bağlamında Kayıp Aranıyor Romanı
Berna Uslu Kaya / Sait Faik’in İstanbul’unda Babalar ve Kızları
Turan Karataş / Her Cümle Bir Yürek Kuşudur
Selma Aksoy Türköz / Sait Faik Abasıyanık’ın Çeviri Dilinin Çeviride Eşdeğerlik Kuramı Açısından Değerlendirmesi
Mert Öksüz / Sait Faik Mahkemelerde
Banu Altınova / Açık Hava Oteli Dolayımında
 
YEDİNCİ BÖLÜM: KİTAPLAR, TEZLER, KAYNAKÇA VE BİBLİYOGRAFYA
Dr. M. Arif Erzen- İbrahim Veli Tezar / Hakkında Yazılmış Kitaplar ve Yapılmış Tezler
Kâmil Karapınar / Kaynakça, Bibliyografya
 
 
 

 

BIR YORUM YAZIN

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir