blank

Osmanlı Kitap Kültürü: Cârullah Efendi Sempozyumu

İslam Medeniyetinin Kitapla Kurduğu İlişki

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından düzenlenen sempozyumda; İslam medeniyetinin kitapla kurduğu ilişki, Osmanlı âlimi Veliyyüddin Cârullah Efendi’nin kütüphanesi ve derkenar notları üzerinden inceleniyor.

OSMANLI Kitap Kulturu Sempozyumu-1Dünyanın en büyük yazma eser kütüphanesi olan Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki zengin bir koleksiyona ismini veren Veliyyüddin Cârullah Efendi (1659-1738), on yedinci ve on sekizinci yüzyılda yaşamış, dönemin meşhur âlimlerinden biridir. Edirne ve Galata kadılıklarında bulunmuş olan Veliyyüddin Efendi, kırkı aşkın eser kaleme aldığını ifade etmiştir. Birçoğu İstanbul’da yazıldığı anlaşılan eserler mantık, belagat ve kelam başta olmak üzere birçok alanı kapsamaktadır.
 
Cârullah Efendi, İstanbul’da bir kütüphane kurmuş ve bu kütüphanede yer alan eserlerin tamamına yakınını okuyarak kenarlarına notlar düşmüştür. Bu notlar, kütüphanesindeki eserleri dönemin kitap kültürünü anlama noktasında canlı birer tanık haline getirmiştir.

İlmi Etüdler Derneği’nin bu verilerden yola çıkarak düzenlediği bu sempozyumda, Cârullah Efendi’nin koleksiyonunu derinlikli bir incelemeye tâbi tutan birbirinden farklı alanlarda uzman akademisyenlerin elde ettikleri sonuçları paylaşacağı sunumların yanında, Süleymaniye Kütüphanesinde yer alan bu yazma eserlerden örneklerin yer alacağı bir sergi de konukların dikkatine sunulacaktır.

14 Şubat 2015
İlmi Etüdler Derneği
Sultantepe Mah. Cumhuriyet Cad.  
Fıstıkağacı İş Mrk. No: 39/2 Üsküdar, İstanbul
 
 

BIR YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir