Notlar Dergisinin 8. Sayısı

Notlar Dergisinin
8. Sayısı Çıktı
 
Notlar dergisinin 8. sayısı kısa bir süre önce okurlarıyla buluştu. Yeni sayıda yine ilginç düşünce konuları ele alınmış.
 
Düşünce ve kuram dergisi Notlar istikrarlı, sakin ve derinlikli yürüyüşünü sürdürüyor.
 
Düşüncenin imkânlarını zorlayan dergi bir yandan da çizgi ve üslup anlamında bir düzeyi gözetiyor.
 
Dergide tecrübeli yazarlar ile genç yazarları aynı kapak arasında bulmak mümkün.
 
Mustafa Çakıroğlu "Bilim Felsefesi Notları II" başlıklı akademik alandaki düşünce sorunlarını ele aldığı yazısında alan dışı bilgiye kayıtsız kalan akademisyenleri konu edinmiş.
 
Derginin istikrarlı yazarlarından Özgür Taburoğlu yüksek anlama çabasını bu defa "Yüz'ün Öğretisi Olarak Adalet: Levinas" başlıklı yazısında sürdürmüş.
 
Necmettin Evci "Söz ve Hikmet", Serhat Belen "Modern Ölüm Tasavvuru Üzerine", Sait Mermer "İslam Düşüncesinin Tarih Yapıcı Rolü (5)", Murat Erol "Gerçeklikler Üretimi Olarak Türkiye'de Yakın Tarih Okumaları", Hayati Özgür "Yakup Kadri'nin Ankara Romanı Üzerine Bir İnceleme", Taner Afşar "Gelenek ve Gelecek Arasında Hangi İdeoloji" başlıklı yazılarıyla derginin birinci bölümünde yer alan yazarlar.
 
Derginin farklı bir bakış sergilenmesi için açtığı Bakışlar bölümünde ise Ekrem Özdemir "Fena, Kendinden Geçmenin Zamanı Şimdi", Kenan Arpacıoğlu "Ahlak, Erdem ve Etik", Bülent Civan "Temel Telakkiler", Volkan Durmaz "Zeki Demirkubuz Sinemasında 'Kötülük' Kavramı", Dilara Ayşe Akdeniz "Sinemanın Dar Kapısı: Lars Von Trier" başlıklı yazılarıyla dergide yer alan diğer isimler.
 
 

BIR YORUM YAZIN

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir