blank

Hece Dergisinin Karl Marx Özel Sayısı

 blankKarl Marx,
Marksizm ve
Türk Edebiyatı
 
Hece Dergisinin
Karl Marx
Özel Sayısı Çıktı
 
Hece Dergisinin 270. 271. ve 272. Haziran-Temmuz- Ağustos 2019 sayılarını kapsayan Hece Dergisinin Karl Marx Özel Sayısı 38. Özel Sayı olarak iki cilt halinde çıktı.
 
Hece Dergisinin Karl Marx Özel Sayısı
  
blankRasim Özdenören/Diyalektik Üzerine Mülahazalar
 
BİRİNCİ KISIM: KARL MARX
Ramazan Yelken/Sunuş
 
I. BÖLÜM: BİYOGRAFİ, ANI
Robert C. Trucker/Marx ve Engels’in Yaşamları
Alaattin Diker/Mosel Nehri Derin Akar – Karl Marx’ın Doğduğu Kente Bir Seyahat  
Alaattin Diker/Marx ve Kadınlar
 
II. BÖLÜM: TEORİ VE ELEŞTİRİ
Charles Barbour/Çoklu Kopuşlar Üzerine: Res Publica’da Marx 
Gregor A. James/Friedrich Engels ve Karl Marx – Din Olarak Tarih 
Bradley J. MacDonald/Marx, Foucault, Genealogy
Alaattin Diker/Marx ve Heidegger Yabancılaşma Kavramı Bağlamında Bir Mukayese
Pierre Macherey/Maddeciliğinden Kurtarılmış Marx veya Derrida’nın Tini
Barış Parkan/Marx-Hegel İlişkisi Bağlamında Diyalektik ve Teleoloji
Mustafa Ertürk/Toplumsal/Ekonomik Bir Gösteri/Gösteren Olarak Marx’ın Vampir Metaforu
Özkan Öztürk/Marx ve Eleştirinin Radikal Felsefesi 
Ümit İzmen/Liberal Demokrasinin ve Piyasa Ekonomisinin Krizi ve Marx’ın Ekonomi-Politiği  
Sevda Mutlu/Sefaletin Felsefesi mi Yoksa Felsefenin Sefaleti mi? Proudhon-Marx Ekseninde
 
III. BÖLÜM: YÖNTEM   
İrfan Çevik/Marksizmin Üçlük Atışları
Doğan Göçmen/Karl Marx, Das Kapital, Yöntem Sorunu ve Rasyonalite
Ali Sinan Bilgili/Karl Marx’ın Sosyal Bilimler Metodolojisinin Gelişmesine Katkısı Hakkında Bir Değerlendirme
 
IV BÖLÜM: KAVRAMLAR
James Luchte/Marx ve Kutsallık
Ahmet Demirhan/Bir “Hristiyan Sorunu” Olarak Kapitalizm: Marx’ın Yahudi Sorunu ve Venedik Taciri
Faruk Karaarslan/Karl Marx’ta Şark Meselesi
Mahmut Çeliker/Marx’ta Yabancılaştırıcı Bir Faktör Olarak Din
Ali Öztürk/Batı Düşüncesinin Epistemik Paradoksu Bağlamında Marx ve Metafizik  
Mustafa Orçan/Büyüsü Bozulmuş Modern Dünyanın Büyücüsü Marksizm – Din, Eşitlik, Adalet ve Özgürlük-
 
V. BÖLÜM: MARX VE İSLAM
Bilal Çavdar/Sosyalizm, İslam Sosyalizmi ve Arap Sosyalizmi
Ömer Faruk Danış/Marksizm, Tarihsel Materyalizm ve Ali Şeriati
Elifnur Öztürk/Ali Şeriati’nin Marksizm Eleştirisi
Hacı Duran/Marksizmin İslamcı Hayaletleri
Kadir Canatan/Anakronik Bir Karşılaştırma: İbn-i Haldun ve Karl Marx
 
VI. BÖLÜM: MARX SONRASI
Peter McLaren – Ramin Farahmandpur/Post-Marksist Zamanlarda Marx’ı Yeniden Mütalaa Etmek: Postmodernizm İçin Bir Ağıt?
Ramazan Yelken/Marx’ın Üniversitedeki Kürsüsü Frankfurt Okulu: Eleştirel Kuram Olarak Ortodoks Marksizmden Kopuş ve Modern Düşüncenin Marksist Eleştirisine Giriş
Alexander Saxton/Marksizm, Emek ve Başarısız Din Eleştirisi
Olkan Senemoğlu/Marx’tan Sonra Marx: Rockmore, Elster, Sayers Üzerine Kısa Bir Değerlendirme
Enis Memişoğlu/Marx’ın Sui-İstimalleri
Ahmet Öncü/Marx’ın Paranın Gizemini Çözmesi: Karatani’nin Marx ve Kapital Yorumu Üzerine Bir İnceleme   
Yonca Gökalp/Marksizm, Postmarksizm ve Psikanalitik İdeoloji Teorisine Dair Özet Bir Sunuş
Vefa Taşdelen/Marksist Estetik Üzerine Değiniler
Memduh Özdemir/Ahlak ve Marx
Vedat Koçal/Bir Ahlak-Bilim Olarak Marksizm
Zülküf Kara – Halime Aydın/Minör Marksizm ya da Kapitalizmin Deleuze Eşiği
Nurhan Tanrıverdi /Kentin Formunu ve Bedenin İnşasını Belirleyen Espri Üzerine
Şükrü Karatepe/İdeolojinin Marksist Dönüşümleri
 
VII. BÖLÜM: MARX SONRASI UYGULAMA
Merve Tüzünoğlu/Sosyalist Devlet Sisteminin Evrimi
Elif Tuğçe Kocabıyık/Marx Düşüncesi Ekseninde Freelance Çalışma ve Dijital Kapitalizm
Pınar Eldemir /Kültürel Özgürlük Fikrine Marksist Bir Bakış Örneği Olarak Kültürel Özgürlük Kongresi
Zekeriya Şimşek/Patent Ne Değildir: Marksist Gerçek 
 
VIII. BÖLÜM: MARX ELEŞTİRİLERİ
Ahlrich Meyer/Bir Hüsran Teorisi. Marx ve 19. YY. Gerçekleri
Bengül Güngörmez Akosman/Cinayetin Teolojik Estetize Edilişi: Marx ve Modern Katiller
Ali K. Metin/Marksizmi Tartışmak İçin Bir Çerçeve Denemesi
 
IX. BÖLÜM: KADIN
Philip J. Kain/Modern Feminizm ve Marx
Emel Topçu/Marx’ın Bir Başka Pencereden Okunması: Marksist-Feminizm
 
X. BÖLÜM: TÜRKİYE
Çiğdem Yaramışlı/Türkiye’de Marksizm: 1960-1980
Enes Ateş/Marksizm ve Ulusal Sorun
Adem Palabıyık/Marx ve Kürtler
Mücahit Gündoğdu/Türkiye’de Marksizmin Önde Gelen Fikri ve Siyasi Aktörleri
Bahattin Cizreli – Alkan Üstün/Türkiye Sosyalist Sol Müzik Gruplarının Eserlerinde Kutsal Temalar
Hakan Soydaş/Milliyetçi Muhafazakâr Dava Dergisi Fedai ve Marksizm Aleyhtarlığı
 
XI. BÖLÜM: MARX’A DAİR ÇEŞİTLEMELER
Polat S. Alpman/Hazret Marx’ın Bitmeyen Çilesi
Ümit Aktaş/Marx: Sözü Eyleme Dönüştürebilmek
Mustafa Everdi/Marx, Kurt ve Kuğu  
Yıldız Ramazanoğlu/Marx: Para Kötülüğü Erdeme Çevirir 
Hakan Alpin/Karl Marx’a Çizgiromandan Bakmak
XII. BÖLÜM: BİBLİYOGRAFYA    
Olkan Senemoğlu/Marx’ın Türkçeye Çevrilmiş Eserlerinden Seçki  
Arzu Gülşen – Kübra Çiçek/Türkçe Marx Üzerine Yazılmış Eserler Seçkisi
 
İKİNCİ KISIM: MARKSİZM VE TÜRK EDEBİYATI
Mehmet Can Doğan /Sunuş 
 
I. BÖLÜM: TARİHSEL ÇERÇEVE 
Tahir Abacı/Türkiye’de Sosyalist Siyaset ve Edebiyatın Oluşumu Üzerine Notlar (Yüzyıl Başından 1960’a Kadar)
Mehmet Can Doğan/1940-1960 Yılları Arasında Yayımlanan Toplumcu, Gerçekçi ve Marksist Kültür ve Edebiyat Dergileri  
Özlem Kayabaşı/1960-1980 Yılları Arasında Yayımlanan Sosyalist Dergiler
Metin Cengiz/Edebiyat Anlayışı Olarak Marksizm
Cafer Şen/İmkânsızın Fenomenologu Karl Marx’ın Dönüşü  
Bâki Ayhan T./Marksist Edebiyat Estetiğinde Dönüşüm Evreleri
Ali Galip Yener/Edebiyat Eleştirisi ve Marksizm Üzerine Güncel Notlar
Erol Göka/Marx ile Yolculuğum
 
II. BÖLÜM: ŞİİR ÖYKÜ ROMAN ELEŞTİRİ             
Alphan Akgül/Dede Korkut Hikâyeleri ve İlyada: Epiğin Tarihsel Durumu Üzerine Bir İnceleme
Dinçer Apaydın/1920-1930 Yılları Arasında Edebiyat Dergilerinde Öne Çıkan Sosyalist ve Marksist Eğilimli Şiirler
Mehmet Fatih Uslu/Resimli Ay’da Bir Devrimci, Bir Avangard: Nâzım Hikmet
Hakan Sazyek/Kırk Kuşağı
Beyhan Kanter/İlhan Berk ve Marksizm
Yaşar Güneş/Ahmet Oktay Şiirinde Özgürleşim Uğrakları
Veysel Çolak/Türk Şiirinde Marksist Eğilim – 1970’li Yıllar
Necip Tosun/Toplumcu Gerçekçi Öyküler
Özgür İldeş/Avamı Havassa Yükseltme Mücadelesinde Hüseyin Rahmi’de Sosyalist Esintiler
Recai Özcan/“Gerçekçilikten Toplumcu Gerçekçiliğe”: Cumhuriyet Romanı Üslubunda Etkilenme ve Değişim Üzerine
Mehmet Narlı/Marksizm / Toplumcu Gerçekçilik / Sınıf Bilinci ve Orhan Kemal
Emel Aras/Marksist Anlayışın Ütopyan Anlayışa Açılan Kapıları: Emek, Adalet, Eşitlik, Özgürlük Bağlamında “Tutunamayanlar”ın Ütopyası  
Yalçın Armağan/Edebiyatın Görevi İle Estetik Özerklik Arasında: Fethi Naci’nin Eleştiri Anlayışı
Halim Şafak/Marksist Eleştirmeci Ahmet Oktay ve Birikimi
Fatih Altuğ/Orhan Koçak’ın Mürekkep Makamı
 
III. BÖLÜM: SORUŞTURMA
Enis Batur/Marksizm ve Edebiyat 
Kurtuluş Kayalı 
Arif Ay/Türk Edebiyatında Marksizm Bir Esintiden İbaret
Hayati Baki/Edebiyat, İdeolojinin Değil; Estetiğin, Etiğin Sanatıdır
Feridun Andaç 
Hüseyin Ferhad 
Yavuz Özdem/Marksizm ve Edebiyat
Mesut Varlık/Zemin Yoklaması İçin Bazı Ders Notları
 
IV. BÖLÜM: BİBLİYOGRAFYA
Mehmet Can Doğan/Bibliyografya 
 
 
 
 

BIR YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir