blank

Akasım Var!

blank

NERMİN AKKAN
Akasım Var!
 
Çam kokusu alıyorum
Bizim oralardan
"Yayladan mı geliyon…" çığırasım var!
Çıkıp Topçam dağına
Kan revan yaralardan
“Hey onbeşli onbeşli…" bağırasım var!
 
Yeşil mavi ebruli akasım var Kazova'ya
Koruk koruk, mürdüm mürdüm bakasım var!
 
Şanlı büyük Osman Paşa'm
Kirmanımın ucuna bağlayıp pabucumu
Oluk oluk bölük bölük
Plevne’den çıkasım var!
 
Takasım var!
Mustafa'mın gözlerinde canla canı takasım var!
Yarımca'da Yaylacık'da paşa paşa
"Elpiri yelpiri fistanı yırtasım var baştanbaşa" deyip deyip
Ardımdaki köprüleri yakasım var!
 
Efelik yemlik ve madımak toplayıp çanak çanak
Sim sim ellik bebe belik
Çepik çepik dönesim var!
“Tokat'tan mı geliyon da, yâr sen Almus'lu musun" sorasım var!
Sonrakini soranın ağzına sıcak höllük doldurup
İki dirsek üçbeş sumsuk vurasım var!
 
Akasım var bundan kelli!
Yeşil yeşil
Çimen çimen
Çocuk çocuk 
Efil efil Yeşilırmak akasım var!
 
 
 

BIR YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir