Köprübaşı Edebiyat Dergisinin İlk Sayısı

Köprübaşı Edebiyat Dergisinin İlk SayısıDosya:
“Eskişehir”
 
Köprübaşı Edebiyat
Dergisinin İlk Sayısı
Çıktı
 
Eskişehir merkezli olarak üç ayda bir yayınlanacak Köprübaşı Edebiyat dergisinin ilk sayısı olan Ocak-Şubat-Mart 2023 sayısı “Eskişehir” dosyasıyla çıktı
 
Derginin ilk sayısında Eskişehir’in şair ve yazarlarının özgün yazı ve şiirleri yer aldı.
 
Derginin Yayın Kurulu imzalı “Söz Başı” başlıklı yazısı:
 
Söz Başı
 
Köprübaşı Edebiyat, Eskişehir merkezli bir edebiyat dergisidir. Eskişehir'i dünyanın merkezi yapan Nasreddin Hoca gibi biz de dergimizin merkezine Eskişehir'i getiriyoruz. Yayın çizgimiz yerelden ulusala bir yol takip edecektir.
 
Geçmişten günümüze Eskişehir'in kalbinde yer alan ve şehrin iki yakasını birleştiren     Köprübaşı mevkinin adını verdiğimiz bu dergi; millî manevi bütün değerlerimizi kucaklayıp geçmişle bugün, bugünle gelecek, sanat ile insan ve gönüller arasında kurduğumuz bir köprüdür.
 
Köprübaşı Edebiyat'ın sayfaları; edebiyatın, sanatın birleştirici çatısı altında farklı fikirlere, farklı sanat görüşlerine açıktır.
 
Köprübaşı Edebiyat; yaşayan Türkçemizi doğru ve güzel kullanmayı, zenginleştirmeyi hedeflemektedir.
 
Köprübaşı Edebiyat; hiçbir siyasi, politik amaca hizmet etmemektedir. Bununla birlikte Türk milliyetçiliğine bağlı olarak; Türk milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklar hususunda yüksek hassasiyete sahiptir.
 
Köprübaşı Edebiyat; Hoca Ahmed Yesevi'nin “Nerde bir garip görsen merhem ol” anlayışının devamı niteliğindeki “Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir” yaklaşımından hareketle ezelden ebede uzanan Türk dili, edebiyatı ve kültürünün hizmetinde olacaktır. Atatürk'ün Onuncu Yıl Nutku'nda “Millî kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.” diyerek en geniş çerçevesiyle çizdiği ufka, yani Türk kültürünün medeniyete hâkim kılınması, millî kültürümüzün çağa yön vermesi hedefine Eskişehir'den bir katkı sunmak istiyoruz.
 
Eskişehir ülkemizde önemli bir kültür-sanat merkezidir. Bu bakımdan Eskişehir'de her hafta yapılagelen kültür-sanat etkinliklerinin edebiyat dergisinde ele alınması, değerlendirilmesi hem kent belleği hem de edebiyat, sanat tarihi bakımından yüksek önem arz etmektedir. Köprübaşı Edebiyat, yine Eskişehir'i merkeze alarak kültür-sanat etkinliklerine dair yazı ve değerlendirmelere de yer verecektir.
 
Cemil Meriç dergileri; “Hür Tefekkürün Kalesi'' olarak görür. Edebiyat dergileri, yazar ve şairlerin ortak buluşma mekânı, bedii/estetik unsurlarla donatılmış yazı ve şiirlerini paylaştıkları düşünce ortamlarıdır.
 
Köprübaşı Edebiyat; sevda şehri olan Eskişehir'den hoşgörü, kardeşlik, iyilik, doğruluk ve güzellik duygularıyla bir sinerji oluşturma hareketidir.
 
Milli ve insani değerleri bütün insanların gönlüne nakşetmek üzere heyecanla yola çıkıyoruz.  
 
Köprübaşı Edebiyat Yayın Kurulu
 
Bu sayıda şiirleriyle yer alan şairler ve şiirleri
 
İbrahim Sağır / Eskişehir’de
Kamil Sayın / Sen Eskişehir’sin
Ahmet Urfalı / Eskişehir Şehr-engizi
Fikret Görgün / Şehirler İçinde Ser Eskişhir
Lütfi  Kılıç / Eskişehir
Şerife Gündoğdu / Eskişehir’im
Burhan Kadah / Sevda Şehrine
Betül Özgü Bozkurt / Eskişehir
Mesut Yaman / Bir Şehri Gezdim Eskişehir’de
Efnan Ezenel / Şiir Apartmanı
Necibe Takın Çetinkaya / Çalar Mısın Kemancı?
Aydın Çetinkaya / Eskişehir’in Dili/Eskişehir’in Rengi
Hasan Sezer / Vuslat
 
Bu sayıda öykü, deneme ve yazılarıyla yer alan yazarlar ve yazıları
 
Ahmet Urfalı / Gönül Köprüleri Kurmak
Prof.Dr.Müzeyyen Buttanrı / Fikrimim İnce Gülü
Şerife Gündoğdu / Mucize Hayatlar
Rukiye Özdemir / Dostum Armağan
Prof. Dr. Temalla Abbashanlı Aliyeva / Köprübaşı’ndan Hoş Sedalar
Feride Turan / Eskişehir’in En Şerefli Mevkii Köprübaşı
Ergün Veren / Kış Aylarında Yaşamak Zordur Anadolu’da
Ahmet Urfalı / Eskişehir Kültür Havası
Elif Arslan / Ağırlık
 
 
Dergiyle İletişim
koprubasiedebiyat@gmail.com
 

 

BIR YORUM YAZIN

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir