Bengisu Suğür’ün Resim Sergisi

“İçimizdeki Bahçeler”
 
Bengisu Suğür’ün
Resim Sergisi
Galeri Soyut’ta
 
Bengisu Suğür’ün “İçimizdeki Bahçeler” isimli kişisel resim sergisi 8 – 27 Mart 2019 tarihleri arasında Galeri Soyut’ta.
 
BENGİSU SUĞÜR
İçimizdeki Bahçeler
 
Çağımızda bireyleri, özellikle sosyal medya gibi kesintisiz bir veri ve görsel akışın hâkimiyetine kendilerini teslim etmiş bir hâlde bulmamız mümkündür. Kişi, -kendi istemese bile, farkında olmadan- toplumun ve çevrenin de dâhil olduğu bu kaos ortamına çekilerek, özellikle psikolojik açıdan kendi yeni gerçekliğini oluşturma ve bu gerçekliğe uyum sağlama sürecine girer. Yapaylaşan ve yapaylaşmayı destekleyen bu çağda birey, özellikle de fiziksel estetik olgusu ile kendini dâhil olduğu çevreye kabul ettirme savaşına girişir.
 
Kişi bir yandan popüler kültürün yapay evrenine uyum sağlamaya çalışırken bir yandan da toplumsal cinsiyet dâhilinde kendi cinsiyetinden beklenen tutumları sergileme ikileminde kalır. Fakat görürüz ki bu yaşanılan ve yansıtılan evrende en çok yapaylaşan ve baskın bir şekilde şekillendirilen bireyler kadınlardır. Çünkü toplum dediğimiz bu politik ve sosyal alanlarda yapılması gereken şeyler ataerkil bir toplumsal cinsiyet algısı içerisinde seyrini sürdürmektedir. Tam da bu esnada çevresel sorunların da tehlike eşiğine gelmesi nedeniyle feministlerin doğallığa olan hassasiyetleri dâhilinde, 1970’lerden sonra Batı’daki psikanaliz ve feminizmin kesişiminin üçüncü dalgasının başlamasıyla beraber çatallaşan ekofeminizm ayrı sorunları ve soruları beraberinde gündeme getirdi.
 
Doğa kategorisi, yapılan araştırmalar ve var olan tartışmalarla sadece insan dışı varlıkları değil çeşitli insan gruplarını ve insan hayatının doğal görülen durumlarını da kapsayan çoklu bir dışlama ve denetleme alanı olarak vurgulandı. Fakat ekolojik feminizm diye adlandırdığımız kuramdaki bazı görüşlerde kadının doğa ile simgelenmesi ile ayrımlar ve tartışmalar ortaya çıkmıştır. Düşüncenin öne sürüldüğü ilk dönemlerde “doğa ana” ve benzeri kavramlarına vurgu yapan bu görüşlerde, doğurganlık sadece fizyolojik olarak ele alınmamış görev ve kutsallığı ile ön plana çıkarılmıştır. Böylece doğurma yetisini kullanan kişinin bir kez daha toplumsal cinsiyet rollerini benimseyerek annelik gibi bir konum ile etiketlenmesinin önü açılmıştır. Bu ve bunun gibi örneklerdeki gibi etiketlemeleri yaparken ise bireylerin biyolojik cinsiyetleri ne olursa olsun, sosyal ve psikolojik kimliklerini göz ardı etmekte, ve “ben”liği “doğuştan” gelen kalıplara sokarak, ayrım yapma yoluna gitmektedir.
 
Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ile insanlara yüklenmiş olan kadın-erkek rolleri, kültürden kültüre ve dönemden döneme değişiklik göstermiş olsa da genelinde ataerkil yapıya sahip birçok kültürde kadına yüklenen rollerin yıpratıcı özelliği dikkat çekmektedir. Cinsel kimlik, cinsel farklılık ve toplumsal cinsiyet ögelerinden yola çıkarak ırk, sınıf, kültür, din, millet gibi diğer önemli sosyo-kültürel ayrımları ve ayrıştırmaları da içermektedir.
Çalışmalarımda bu ayrımları ele almak amaçlanmıştır.
 
Bengisu Suğür; 1993 yılında Ankara’da doğdu. Çok küçük yaşlardan itibaren resme hep ilgisi vardı ve bu konuda kendisini geliştirdi, profesyonel olarak sanat hayatında 2011 senesinde Hacettepe Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nü kazanarak başladı. Burada Prof. Necla Rüzgar Kayıran, Doç. Nil Köken gibi sanatçılarla eğitimine devam etti ve 2016 senesinde “onur öğrencisi” olarak mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca içerisine dahil olduğu bir kolektif bir grup ile birden çok karma sergiye katıldı. Mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Pedogojik Formasyon Eğitimi’ni tamamladıktan sonra 2017 senesinde tekrar Hacettepe Üniversitesi’ne dönerek burada Resim Bölümü Yüksek Lisans Eğitimi’ne başladı. Atölye çalışmalarına Prof. Necla Rüzgar Kayıran ile devam ettikten sonra şu an Doç. Ayşe Bilir ile tez çalışmalarına devam etmektedir.
 
Sergiler, Etkinlikler
 
15.01.2014 – 25.01.2014 Uyumluluk Modu Sanat Kolektifi, ”mod2: Bu Bir Hitap Biçimi Değildir”, Ahmet Taner Kışlalı Sanatevi / Ankara
 
15.06.2015 UyumlulukModu Sanat Kolektifi, “mod 2½ : “two legs bad four legs good” “, Kuğulu Park / Ankara
 
14.12.2013 UyumlulukModu Sanat Kolektifi,”UyumlulukModu: mod1”, Aylak Madam / Ankara
 
06.04.2015 – 08.04.2015 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, “Sanatın Değişkenleri Bağlamında Kentsel Adalet”, Ulusal Sanat Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü / Ankara
 
13.01.2015 “yığıntı”, Karma Sergi, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü / Ankara
 
26.05.2017-08.06.2017 “Görsel Notlar” Karma Sergi, Tosca Art&Design / Ankara
 
08.06.2017-18.06.2017 “DURUM-II” Serigrafi Baskı Karma Sergi, Tosca Art&Design / Ankara
 
14.12.2018 – 31.12.2018 “Yeni Aralık / New Space” Karma Sergi, Galeri Soyut / ANKARA
 
06.02.2019 – 15.02.2019 “This is Us” Karma Sergi, Nişart Galeri / İSTANBUL
 
 

BIR YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir