Savaşın ve Şiddetin Sosyolojisi Kitabı

Savaşın ve
Şiddetin Sosyolojisi
Kitabı
Hece Yayınları’ndan
Çıktı
 
Siniša Malešević’in Savaşın Ve Şiddetin Sosyolojisi “ kitabı Suzan Sarı çevirisiyle Hece Yayınları’ndan çıktı.
 
Savaş oldukça karmaşık ve dinamik bir toplumsal çatışma biçimidir. Siniša Malešević’in yazdığı bu kitap savaşın ve örgütlü şiddetin değişen karakterini anlamak için sosyolojik aygıtların kullanımının önemini sergiliyor.
 
Malešević, baskı ve savaşmanın toplumsal yaşamın dönüşümü üzerindeki ve toplumsal yaşamın baskı ve savaş üzerindeki tarihî ve çağdaş etkiyi inceliyor. Savaş ve şiddet modernitenin biçimlenmesinde belirleyici unsurlar olsa da çoğu inceleme çağdaş toplumsal yaşamın kanlı köklerinin sosyolojik analizinden utangaç bir şekilde kaçınmıştır. Bu kitap ise tam tersine klasik ve çağdaş teorileri başlıca tarihî ve coğrafi bağlamlarla ilişkilendiren sosyolojik bir analiz sunarak örgütlü şiddeti ön plana çeker. Moderniteden önce şiddet, savaş meydanı dayanışması, modern çağda savaşma, savaş ve toplumsal tabakalaşma, milliyetçilik ve savaş, cinsiyet ve örgütlü şiddet, savaş propagandası, yeni savaşlar iddiası kitapta işlenen konular.
 
Bu Kitap için Ne Dediler
 
Miguel A. Centeno, Princeton University
“Kuramsal sezgi ve tarihî içgörünün bir araya geldiği bu kitap savaşın sosyolojik literatüre yeniden dönüşü için atılmış önemli bir adımdır. Hem öğrenciler hem uzman bilim adamları Malešević’in bizi biz yapan savaşla ilgili değerlendirmelerini takdir edecektir.”
 
John A. Hall, McGill University
“Bu kitap hem kilit entelektüel alanlardaki (sosyolojik teori, karşılaştırmalı terminoloji bağlamında savaş tarihi ve kilit toplumsal değişkenlerin incelenmesi) araştırmalara çok büyük bir katkıda bulunmakta hem de ideolojik ve bürokratik gelişmelerle ilgili çok güçlü bir algıya dayanan yenilikçi bir başyapıt olma özelliği taşımaktadır.”
 
Michael Mann, University of California
“Malešević, geçmiş ve günümüz insan topluluklarında yaşanan savaşlarla ilgili başat tartışmaları, toplumsal örgütlenme ve ideoloji odaklı bir teoriyle, güçlü ve kışkırtıcı bir şekilde ele almıştır.”
 
 
 
 

BIR YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir