Naat / Nuru Sultansın Efendim

HAYRETTİN TAYLAN  
Naat / Nuru Sultansın Efendim
 
MMM
bütün devirlerin son sözüydün, evvelinin, ezelinin müminleri vardı cihanda 
tarihe sığmayan başarıların, kamilliğin adresi vardı, kalb-i cihanda 
uğruna kurban düşen, sonsuz yıldızların vardı, cihan içre cihanda
mahzenler, mevziler, maziler, atiler, haller, hülyalar seninle başlar EFENDİM
dirilişin desenleri, direnişin paftaları, değişimin renkleri
senin yüreğinden akar EFENDİM
 
UUU
gönül atlasında, renk renk düşleri olan kardeşlik bülbüllerin var
sevgi haritasında, kent kent büyüyen gül-i ranâların var 
hakların duruşmasında, duruşunu bayrak bilen adillerin var 
devlerin, devinimlerin, keşiflerin, bütün bilinmezlerin esrarındasın EFENDİM
nağmeler, damlalar, ahlar, efkârlar, aşklar senin için türer bağrımızda EFENDİM
 
HHH
ötelerin ötesinden, sırların sırrında, kaderin kaderindesin
berrak suyun özündesin, milyarların gözyaşı selindesin
yolları yol eden yolculuğun dilindesin
dua kadar yakın yürek ermişlerin avuç içindesin
naçarlığın sırrı, ümmiliğin utkun kıyısı, sonsuz ufkun ummanısın EFENDİM
kavuşmanın sıratını, sonsuzluğun yüreğini taşıyan tanımsız adılsın EFENDİM
 
AAA
bütün edeplerin ışığısın, bitmez aydınlığın karakterimize ayna
kardeşlerim, ümmetim dediğin milyarların var, nur-ı arşına yürümekte
mutlak doğruları anlatan ebabillerin var yüreklerde uçan 
yaşadığın, söylediğin, giydiğin, dediğin her şeyi kutsi giyen erinçlerin var 
ebediyetin tininde yücelen sonsuz nurların var, şefaatine kavuşmak için 
meftunluğunu bayrak eyleyen gönül erlerin var, EFENDİM
on sekiz bin alem sana mü’min, yüreğimiz sana akar EFENDİM 
 
MMM
bütün alemler rahmetin için vahdetleri tümler, yaşanırlık aynasında
sonsuz nur’un ab-ı hayatında yıkanır, gönül yolcuların
damla damla iner sevgin, kutsi yüreklerin inanç okyanusuna 
ıslanır vicdanlar, dile gelir su, paklanır kabarcıklar, aşk olur yoluna
ölümsüz bir mucize gibi mecralarımızda yeşerdi fecrin
cümlelerimizin hücrelerinde yeşeren ilim çeşnisisin
rotasında bütün güzel niyetlerin ayetleri serili özden bir öznesin
mutlağın sözüsün, ummanısın EFENDİM
ahengimiz, şevkimiz, bütün emelimiz sensin EFENDİM
 
MMM
lal olur, diller, gönüller, güller, her şey, her yol, her yürek
dal olur, aşklar, ilgiler, bilgiler, algılar, olgular, mutlaklar uğruna
sal olur, sermayemiz olur dilinden, ömründen akanlar 
kal olur, sal kalır, yıl olur meçhulü meşhur eden ruhu okuyuşların 
bal olur, dil kalır, gülünden kırmızılığını aşka çağıran renkler
hayranlığına bütün ömrünü süren bilinç kulelerin var EFENDİM
gölgene uzanır bütün mecalim, cemaline kavuşmak için EFENDİM
 
EEE
benzetmeler yetmezdi sevgini anlatmaya, yetik kalırdı sözler 
tenasüpler dizilir, mecazlar ağlardı acizliğimize
teşbihlerinin tespihinde sıralanırdı, yürek devletinin yolcuları
asr-ı saadetin ruhsal bülbülleri, gül muştunda öterdi aşkla
saadet çağlarının meşalesiydi, sunduğun her şey 
suretlerin suresi okunurdu, duruşunun azizliğinde EFENDİM
 
DDD
bilâl-i habeşî okur, ümmetinin kardeşlik marşını
vahdet aynasında taranır, ehli gönüller
seni düşünmek, bütün düşlerin aynası EFENDİM
seni yaşamak, bütün yaşamların özeti EFENDİM
seni yazmak, bütün yazgıların sureti EFENDİM
seni hissetmek, duygularüstü keşşaflıktır EFENDİM
seni anlatmak,  on sekiz bin âlemin diliydi EFENDİM
 
 
 

BIR YORUM YAZIN

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir