blank

Bakanlıktan Edebiyatçının İlk Eserine Destek

blankBakanlıktan
Edebiyatçının
İlk Eserine
Destek
 
blankKültür ve Turizm Bakanlığı, genç edebiyatçıların teşvik edilmesi amacıyla yazarların ilk eserlerine destek sağlayacak.
 
blankBakanlıkça hazırlanan "Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Yeni yönetmelik;yeni edebiyat eserlerinin üretilmesine,yeni yazarların desteklenmesine yönelik Bakanlıkça sağlanacak desteği ve bu destekten yararlanmayı düzenliyor. Yeni yönetmeliğe "Destek başvurusunda bulunan, desteğe esas olan eseri yayımlayacak olan kurum veya kişi" olarak tanımlanan "yayımcı" ifadesi de eklendi.
 
Yeni yönetmelikle destek başvuruları yazarlarca değil yayınevleri üzerinden gerçekleştirilecek.
 
Eser basıldıktan sonra destek verilecek
 
Yönetmeliğe göre, Türk lirası cinsinden sağlanacak destekler o yılın bütçesinde bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanacak.
 
Yayın desteği tutarı, destek konusu eserin basım maliyeti ve niteliği dikkate alınarak, 276.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından elde edilecek miktarı geçmemek üzere Edebi Eserleri Destekleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek.
 
Sağlanacak destek, desteklenmesine karar verilen eserlerin yayımcı tarafından bütün yükümlülükler yerine getirildikten ve eserin basımı, teslim süreçleri tamamlandıktan sonra imzalanacak sözleşmeye dayanılarak ilgili sayman aracılığıyla ödenecek.
 
Genç edebiyatçılara destek
 
Yeni yönetmelikle Bakanlık, yazarların ilk eserlerine destek sağlayacak. Genç, yeni edebiyatçıların daha fazla desteklenmesinin önünü açacak bu düzenleme daha önceki yönetmelikte yer almıyordu.
 
Yönetmeliğe göre, destek başvurusunda bulunacak yayıncıların Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği veya Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği üyesi olması ve eserin dilinin de Türkçe olması gerekiyor.
 
Destek başvurularında ayrıca üretilecek eserin edebiyat üretimini artırması, edebiyata yeni boyutlar kazandırması, özgünlük taşıması, yurt içinde veya yurt dışında daha önce hiçbir şekilde basılmamış, yayımlanmamış olması ile başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan destek almamış olması şartı aranacak.
 
Yılda iki kez başvuru yapılabilecek
 
Edebiyat eserleri ile ilgili başvurular daha önce yılda bir kez alınırken yönetmelikte yapılan düzenlemeyle yılda iki defaya çıkarıldı.
 
Buna göre, yayımcılar her yıl şubat ve ağustos aylarında başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular, eserin bütün hazırlık aşamalarından geçmiş, baskıya hazır bir çıktısı ile yapılacak.
 
Edebi Eserleri Destekleme ve Değerlendirme Kurulu
 
Destek başvurularını değerlendirmek, desteklenecek projeleri ve destek miktarlarını sağlamak gibi faaliyetleri yürütmek üzere oluşturulan Edebi Eserleri Destekleme ve Değerlendirme Kurulu, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü'nün başkanlığında içerisinde yazarlık ve yayımcılık alanında tecrübe ve birikim sahibi kişilerin de bulunduğu 7 üyeden oluşacak.
 
Kurul üyeleri, görev süreleri boyunca öngörülen desteklerden faydalanmak üzere hiçbir şekilde başvuruda bulunamayacak.
 
Kurul kararları ise karar tarihini izleyen 15 gün içerisinde Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilecek.
 
Yayımcılar desteğin yüzde 35'ini yazara ödeyecek
 
Destek sağlanan yayımcılar desteği amacına uygun kullanmak, destek için başvurduğu eserin konu ve içeriğinde herhangi bir değişiklik yapmamak, eseri hiçbir şartla kısmen veya tamamen başkalarına devretmemek gibi sorumlulukları taşıyacak.
 
Yayımcılar, başvuru yapılacak dönem içinde en fazla üç eser için müracaat edebilecek. Sağlanan desteğin yüzde 35'ini yazara ödeyecek. Yazarın sözleşme hükümlerine göre elde edeceği diğer gelirler bu tutarın dışında tutulacak.
 
Yayın desteği sağlanan yayımcı eseri, desteğe ilişkin Kurul kararlarının ilanından itibaren 2 ay içinde; en az bin adet basmak zorunda. Kitapların üzerinde bulundurulması zorunlu bandrollere ilişkin beyannamenin bir nüshasını teslim etmek zorunda Yayımlanmış eserin bandrollü 150 nüshasını destek sözleşmesinde belirtilen tarihte Bakanlığa teslim etmekle yükümlü..
 
Yükümlülükleri yerine getirmeyenin sözleşmesi sona erecek 
 
Destek sağlanan yayımcının yönetmelik veya destek sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde sözleşme ayrı bir ihtara veya işleme gerek kalmaksızın sona erecek.
 
Sözleşmeye aykırılığın ödemenin yapılmasından sonra tespit edilmesi halinde ise sözleşmenin sona erdiğinin yayımcıya bildirilmesinden itibaren 30 gün içerisinde, Bakanlık tarafından yapılan toplam ödeme, yasal faizleri ile birlikte yayımcı tarafından iade edilecek.
 
Kurulca desteklenmesine karar verilmesine rağmen, yükümlülüklerini yerine getirmeyen yayımcıya yeni destek verilmeyecek.
 
Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte 2013'te yayımlanan "Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik" de yürürlükten kaldırıldı.
 
 
 

BIR YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir