Necmi Karkın’ın Resim Sergisi

“Rizomatik Rastlantılar”
 
Necmi Karkın’ın
Resim Sergisi
F Sanat Galeri’de
 
Necmi Karkın, “Rizomatik Rastlantılar” adlı resim sergisiyle 18-30 Mayıs 2018 tarihleri arasında F Sanat Galeri’de sanatseverlerle buluşuyor.
 
“Rizomatik Rastlantılar”, adlı sergide; Anadolu coğrafyasındaki tüm mağaraların bir yaşam mekânı olmaktan çok bizde oluşturduğu imgesel kalıntılarla, tıpkı estetik tercihler gibi, kendi sembollerine kefil olduğu estetikle nasıl ilişkilendirildiğine dair yanıtlar aramaktayız. Samsun Bafra’daki Asarkale’de, Paflagonya döneminde oyulmuş taşlara bulaşan nem ve ışığın imgesel sonuçlarını yaşamadan çağımızı yaşamak tragedya değil midir?… Taşların içinde oyularak yapılmış bağlantılı yollar, bir varışa işaret eden çıkmazlar değildir.
 
Necmi Karkın, AICA (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği) üyesidir. Kişisel tercihi olarak kültür ve estetik üzerine çalışmalarını Nemrut Dağı etrafında yapmaktadır. Çağın zaman kavramından uzaklaşmış, nesneler dünyasından vazgeçmiş ve doğanın estetik olguları üzerinden kendi yaşam paradigmasının öğretisel halleriyle uzlaşmıştır. “Rizomatik Rastlantılar” sanatçının 5. kişisel sergisidir. Sergi, 18 adet yağlıboya ve akrilik çalışmadan oluşmaktadır. Ayrıca İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde Öğretim Görevlisidir.
 
NECMİ KARKIN
“Rizomatik Rastlantılar”
 
Platon’un mağara metaforuyla ilgilenirken içgüdüsel olarak şekillenen tüm insan davranışlarının geleneksel olarak devam eden kültürel bağlarla, hayatımızın estetik boyutlarını hatırlatmayı sağlamaktadır. Özellikle onların organik doğanın parçası oluşu,  güzellik deneyimine ve içsel değerlerinde kendimizi bulmak için yeterlidir.
 
Rizomatik Rastlantılar, Anadolu coğrafyasındaki tüm mağaraların bir yaşam mekanı olmaktan çok bizde oluşturduğu imgesel kalıntılarla, tıpkı estetik tercihler gibi, kendi sembollerine kefil olduğu estetikle nasıl ilişkilendirildiğine dair yanıtlar aramaktayız. Samsun Bafra’daki Asarkale’de, Paflagonya döneminde oyulmuş taşlara bulaşan nem ve ışığın imgesel sonuçlarını yaşamadan çağımızı yaşamak… Taşların içinde oyularak yapılmış bağlantılı yollar, bir varışa işaret eden çıkmazlar değildir.
Kültürlerin tarihsel ve imgesel bağlantılar biçimini oluşturan tüm varlıklar, gerçekliğinde doğasal ve insani sıfatlarla, ilişkilerini anlatan görsel biçimlerden ibarettir. Estetik sembollerle somutlaştırılan algı ve nesneler, bütün görsel anlatımlarla yer alarak toplum kültürün en belirleyici unsuru olmuşlardır.
 
Mağara deneyimleriyle, Aristoteles'in ya da Friedrich Nietzsche'nin önerilerini görmezden gelmeden, bu coğrafyadaki estetik düşüncenin sınırlarını Anadolu’nun kültürel belleğindeki bilgelikle devam edebileceğini söylemeyi öneriyorum.
 
Necmi Karkın; Adana’da doğdu. Damar, Artist, CeySanat, Rh+artmagazin, Adam Sanat, Türkiye’de Sanat, Sanat Dünyamız, Hürriyet Gösteri, Ayrıntı Dergi, Kültür Sanat Haritası, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve MKU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergilerinde, Lebriz, Artfulliving, Sanat Burada ve gaiadergi.com sitelerinde Sanat ve Estetik üzerine yazıları bulunmaktadır.
 
Ulusal ve uluslararası sempozyum ve sergilerde yürütme görevi ve katılımcı olmuştur. “Benzersiz Çağrışımlar”, “Aralıksız Duyumsama”, “Zamansız Düşünceler”, “Konuya Yeniden Dönmek” sergilerinin küratörlüğü yapmıştır.  AICA (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği) üyesidir. Necmi Karkın, kişisel tercihi olarak kültür ve estetik üzerine çalışmalarını Nemrut Dağı etrafında yapmaktadır. Çağın zaman kavramından uzaklaşmış, nesneler dünyasından vazgeçmiş ve doğanın estetik olguları üzerinden kendi yaşam paradigmasının öğretisel halleriyle uzlaşmıştır. Ayrıca İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde Öğretim Görevlisidir.
 
Kitap çalışmaları
İstencin Ay Düşlemi (Şiir–2002)
Sanatta Anamnesis Sarsıntıları (Deki Yayınları, 2009)
Estetiğin Çağdaş Retorikleri” (Ekin yayınları 2015)
Anadolu Kültüründe Estetik” (Ekin yayınları 2017)
 
Konferanslar
1-“Estetiğin Çağdaş Retorikleri”, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
18 Aralık 2015, Konya
2-“Estetik Dünyamız”, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 4 Kasım 2016, Nevşehir
3- “Çoğul Kültürlerde Estetik ve Eğitim”, 16 Kasım 2016, Gaziosman Paşa Üniversitesi, Tokat
4- “Anadolu Kültüründe Estetik”, 12 Aralık 2016, İnönü Üniversitesi, Malatya
 
Kişisel Sergiler
1-Khoradan Anadoluya, Akatlar Kültür Merkezi İstanbul
2-Şabalamadan Adanavaya, 75 Yıl Sanat Galerisi, Adana
3-İstencin Ay Düşlemi, Ata Sanat Galerisi, Ankara
4-Mor Yazmanın Tragedyası, Park Forbes, İskenderun
 
 

BIR YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir