blank

29. Ankara Film Festivali Afiş Yarışması

blank29. Ankara
Film Festivali
Afiş Yarışması
 
Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 29. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin duyuru ve tanıtımı için afiş yarışması açıldı.
 
blankVakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, festivalin duyurulması ve tanıtımında önemli katkı sağlayacak afişin sahibine, 5 bin lira ödül verilecek.
 
"29. Ankara Uluslararası Film Festivali Afiş Yarışması"na bireysel, kurumsal ya da ekip olarak katılım olacak. Gönderilen eserlerde, daha önce başka yarışmalarda yer almamış veya sergilenmemiş olma şartı aranacak.
 
Katılımcılar, istedikleri sayıda çalışmayla yer alacakları yarışma için "www.afis29.filmfestankara.org.tr" internet adresinden başvuru yapacak.
 
Akademisyenlerden ve festival yöneticilerinden oluşacak jüri tarafından değerlendirilecek eserler için 30 Kasım'a kadar başvuruda bulunulabilecek.
 
 
29. ANKARA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ
FESTİVAL AFİŞ TASARIMI YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ
 
1. KONU
 
29. Ankara Uluslararası Film Festivali 19 – 29 Nisan 2018 tarihleri arasında, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı (DÜNYA KİV) tarafından gerçekleştirilecektir. Festival afişinin belirlenmesi, festival kapsamında bir serginin düzenlenmesi hedefiyle afiş tasarım yarışması düzenlenmektedir.
 
2. AMAÇ
 
Yarışmaya katılacak çalışmalar, 29. Ankara Uluslararası Film Festivalinin kamuoyuna duyurulmasını ve kamuoyunun festival hakkında genel bilgilendirilmesini sağlamalıdır. Seçici kurul tarafından ödül almaya hak kazanan çalışmanın 29. Ankara Uluslararası Film Festivalinin tanıtım afişlerinde, diğer iletişim çalışmalarında ve basılı malzemelerinde kullanılması, sergilenmeye değer bulunan diğer afişlerin ise festival kapsamında bir sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulması hedeflenmektedir.
 
3. KATILIM KOŞULLARI
 
Genel
 
3a. Yarışmaya katılacak çalışmaların arasından seçici kurul tarafından uygun bulunan tasarım aynen veya uyarlanarak 29. Ankara Uluslararası Film Festivalini tanıtması ve duyurması için afişlerde, diğer medya çalışmalarında ve basılı malzemelerde kullanılmak üzere seçilecektir.
3b. Yarışmaya bireysel, kurumsal ya da ekip olarak başvuru yapılabilir.
3c. Yarışmaya katılacak afişin daha önce yurt içinde ve yurt dışında herhangi bir yarışma ya da sergiye katılmamış, hiçbir yerde yayınlanmamış ve özgün olması gerekmektedir.
3d. Festival yönetimi, seçici kurulun birinci olarak seçtiği afişi kullanıp kullanmama hakkını saklı tutar.
3e. Festival yönetimi katılımcıdan çalışma üzerinde değişiklik yapmasını; yatay, dikey, kare gibi farklı uygulamalarını bir ücrete tabi tutulmadan isteyebilir.
3f. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3g. Bir katılımcı istediği sayıda eserle başvurabilir, konu sınırlaması yoktur.
3h. Katılımcı telif haklarıyla ilgili tüm sorumluluğu taşımaktadır. Eserlerde kullanılacak tüm grafik tasarım, fotoğraf, resim, edebi eserler, imaj, çizim ve illüstrasyon benzerlerinin yasal düzenlemeye göre mali hakları daha önce herhangi bir kurum veya kişiye devredilmemiş olmalı ya da hak sahiplerinden yazılı izin alınmış olmalıdır.
3i. Katılımcı, Yarışma sonunda birinci seçilen afişin 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21-25. maddelerinde zikredilen işleme, çoğaltma, mevcut yayın imkanlarıyla gazete, elektronik ortam, televizyon, radyo ve benzeri mecralarda yayınlanması veya CD, CD-Rom DVD, VCD gibi formatlarda çoğaltılması ve dağıtılması dahil yayma ve temsil ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve yayın haklarını bunları 3. Kişilere devir haklarını da kapsar şekilde, yurt içinde ve yurt dışında kullanılmak üzere Ankara Uluslararası Film Festivaline devir ve temlik etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
3j. 29. Ankara Uluslararası Film Festivali Festival Afiş Tasarımı Yarışmasına katılan her gerçek veya tüzel kişi yarışmanın kurallarını kabul etmiş sayılır.
3k. Yarışmanın seçici kurulu yönetim kurulunun belirleyeceği vakıf yönetimi, festival temsilcileri, görsel iletişim profesyonelleri ve akademisyenlerinden seçilecek 3 kişiden oluşturulacaktır.
 
Katılım
 
3l.  Başvurular http://afis29.filmfestankara.org.tr/ linkinden dijital olarak yapılacaktır.
3m. Yarışmaya katılacak eserler 50×70 cm boyutlarında, dikey ve yatay tasarlanmalı; dijital ortamda hem CMYK hem de RGB formatlarında ve 300 dpi çözünürlükte ofset baskı teknolojisine uygun hazırlanmalıdır. Dört renkli baskı teknolojisi ile elde edilen renklerin dışına çıkılmaması gerekmektedir.
3n. Eserlerin jpg ve pdf formatlarında yüklenmesi gerekmektedir. RGB ve "jpg" formatındakinin dikey olanının uzun kenarı 1920 pixel, kısa kenarı 1080 pixel; yatay olanının dikey kenarı 1080 pixel'i geçmemesi şartıyla yatay kenarı 1920 pixel olmalıdır. Dosya boyutu 1024KB'ı aşmamalıdır.
3o. Seçici kurul tarafından belirlenen eserin yarışma sonrasında Macromedia Freehand, Adobe Photoshop veya Adobe Illustrator’dan herhangi biriyle vektörel veya layerları açık şekilde 300dpi çözünürlüklü CMYK hali istenecektir.
3p. Yarışmaya katılan afişlerde “29. Ankara Uluslararası Film Festivali / 29th Ankara International Film Festival” ve “19-29 Nisan / April 2017” ibareleri ile festivalin ve Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfının logoları kullanılmalıdır. Bu logolar http://afis29.filmfestankara.org.tr/ linkinden indirilebilir.
 
Ödül
 
3r. Yarışmayı kazanan afişin katılımcısına telif hakkı bedeli olarak fatura veya belge karşılığında festival tarafından KDV ya da stopaj dahil 5.000₺ ödenecektir.
 
3s. Festival yönetimi uygun koşulları oluşturup sergi düzenlemesi durumunda, sergilenmek üzere seçilen eserlerin sahiplerine çalışmalarının sergilenmeye değer bulunduğuna dair bir belge verilecektir.
 
Yarışma Takvimi
 
3t. Yarışmaya son katılım tarihi 30 Kasım 2017’dir.
 
3u. Yarışma sonuçları 10 Aralık 2017 tarihinde festival web sitesinde açıklanacaktır. Festival yönetimi ve jüri üyeleri yarışma sonunda seçmeye değer eser bulmadığı durumda herhangi bir eser seçmeme hakkına sahiptir.
 
3v. Festival yönetiminin uygun koşulları oluşturup sergi düzenlemesi durumunda, sergilenmek üzere seçilen afişler 19-29 Nisan 2018 tarihleri arasında 29. Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında sergilenecektir
 
 
 

BIR YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir