blank

1. Dede Korkut Hikâye Yarışması

blankElazığ Belediyesi ve
Bizim Külliye
Dergisinden
1. Dede Korkut
Hikâye Yarışması
 
Elazığ Belediyesi ve Bizim Külliye Dergisi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Dede Korkut Hikâye Yarışması için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2018.
 
Birinci kategoride bir tam, bir yarım, bir çeyrek altın; ikinci kategoride toplam 10.000 lira para ödülleri olan yarışmanın jürisinde Nazım Payam, Necip Tosun, Bahtiyar Aslan, Şerif Aydemir, Necati Kanter, Cemil Turgut ve Mahmut Bahar var.
 
Yarışmada dereceye giren hikâyeler, Bizim Külliye dergisinde yayımlanacak. 
 
1. Uluslararası Dede Korkut Hikâye Yarışması Düzenleme Kurulu adına açıklama yapan Nazım Payam: ”1.Dede Korkut Hikâye Yarışması’nın Türk hikâyeciliğinin zengin ve güçlü arka planının gözden kaçırıldığı ve ihmal edildiği düşüncesiyle hikâye geleneğimize katkıda bulunmayı amaçladığını” belirterek: ”Ayrıca yarışmaya ’Dede Korkut’un adının verilmesi de, bu önemli şahsiyetin ve onunla özdeşleşen hikâyeciliğimizin yaşatılmasına yöneliktir” dedi.
 
Nazım Payam açıklamasının devamında şunları kaydetti:
“İki kategoride yapılacak olan yarışmanın 1. kategorisi Elazığ ili ortaöğrenim öğrencileri içindir. 2. kategorisi ise Türkiye ve Türkiye dışındaki bütün hikâyecilere açıktır.  
Yarışmanın, edebiyatımıza güçlü hikâyeci ve hikâyeler kazandırma yolunda önemli bir adım olacağı düşünülmektedir.  
Yarışma, geleneksel hikâyemizi yaşatma ve hikâyeciliğimiz adına bir adım atma amacını taşımaktadır. Hikâyecilik alanında yapılan çalışmaların ve yarışmaların Anadolu şehirlerinde de yaygınlaşmaya başlamasının önemli bir hizmet olacağı düşüncesi doğrultusunda; merkezî şehirlere ulaşmaktan yoksun olabilecek ve yeterli cesareti gösteremeyecek olan hikâyecilerin bu yarışmayla cesaret kazanacağı ümidi taşınmaktadır. Böylelikle yeni hikâyecilerin yetişmesine vesile olma imkânı da bir bakıma sağlanmış olacaktır.
Hikâye;   birey ve toplum hayatının, anlatıcının muhayyilesinde biçimlendirilmesiyle sunulan bir türdür. Tür, bu anlamda hayali bir yaşama ve görüntü alanıdır. Yarışma,  toplumsal ve bireysel anlamda gittikçe rahatsız edici hâle gelen yozlaşma ve yabancılaşmaya dikkat çekmek,  edebiyat uğraşısının birey ve toplum hayatında yer edinmesine katkı sağlayarak genç edebiyatçıların yaratıcı düşüncelerini kurguya dönüştürmek,  aynı zamanda millî hayatımız açısından olumlu gelişmeleri hikâyeci zaviyesinden yansıtmak gibi bir amaca hizmet edecektir.
Yarışma, hikâye anlatıcılığımızda yüce bir kişi olarak görülen ve kültürümüz için anahtar bir sembol kişi hüviyetinde olan Dede Korkut gibi bir adın yaşatılması açısından da hem önemli hem de anlamlıdır. Bu tür yarışmaların dil ve edebiyatımızı derleyici ve koruyucu bir yönünün olduğu elbette inkâr edilemez.
Hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki hayatların aksettirilmesi, böylelikle millî ve yöresel renklerin bir zenginlik olarak edebiyatımıza yansıtılması ayrıca bir kazanım sağlayacaktır.
Kadim bir tahkiye geleneği olan Türk milletinin, bu türle temasının da sağlıklı bir şekilde devam etmesi kültürümüzün geleceği açısından oldukça önemlidir.
Türkçenin uluslararası bir edebiyat müşterekliğiyle de gündeme taşınacak olması, Türk diline bir hizmet adımı olarak kaydedilecektir. “
 
Ödüller:
 
1. Kategoride
Birinciye     Bir Tam Altın
İkinciye        Bir Yarım Altın
Üçüncüye    Bir Çeyrek Altın
 
2. Kategoride
Birinciye     5000TL
İkinciye        3000 TL
Üçüncüye    2000 TL
 
İkinci Kategori için
Yarışma Şartları
 
1-Konu: Serbesttir.
2-Yarışmaya, Türkiye Türkçesiyle kaleme almak şartıyla yurt içinden ve yurt dışından herkes katılabilir.
3-Kitaplarıyla hikâyeci olarak kabul edilmiş yazarlar yarışmaya katılamaz.
4-Yarışmaya gönderilecek hikâyenin daha önce yayımlanmamış,  başka  bir yarışmaya  veya  herhangi  bir  yayın organına gönderilmemiş  olması gerekmektedir.
5-Her yarışmacı, en fazla bir hikâyeyle katılabilir.
6-Yarışmaya gönderilecek hikâyenin üzerinde sadece rumuz bulunacaktır.
7-Yarışmacımız,  hikâyesinin yer aldığı büyük zarfın içine, ayrıca kimliğini, açık  adresini, telefon, e-postasını  ve  özyaşamöyküsünü  ayrı  bir  zarfa koyarak üzerine rumuzunu yazıp gönderecektir.
8-Hikâye,  bilgisayarda Times New Roman karakteri ile 12 punto büyüklüğünde,  bir buçuk satır aralığında yazılmalı,  A4 boyutundaki ölçülerle en fazla (10) on sayfa olmalıdır.
9-Yarışmaya katılacaklar, aşağıda belirlenen adrese PTT veya kargo yoluyla gönderebilirler.
10-Yarışmaya katılmak üzere gönderilen hikâye metinleri iade edilmeyecektir.
11-Yarışmada ödül kazanan eserlerin her türlü hakkı, Elazığ Belediyesi’ne ait olacaktır.
12-Yarışmada dereceye giren ve yayımlanmaya değer görülen hikâyeler, yayımlandığı takdirde kendilerine ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.
13-Dereceye giren yarışmacının ödül törenine katılması hâlinde yol ücretleri ve konaklama gideri Elazığ Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
14-Eserlerin son teslim tarihi 30 Haziran 2018 olup sonuçlar Eylül 2018’deaçıklanacak, yine Eylül ayı içerisinde ödül takvimi duyurulacaktır.
 
Eser Teslim Adresi: Gıyasettin Dağ adına Bizim Külliye Dergisi İzzetpaşa Cad. İzzetpaşa Vakfı Ek Bina No: 16/4  – Elazığ
 
web:www.elazig.bel.tr/ www.bizimkulliye.com
 
 

BIR YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir