“İletişim Çağında Kültür”

James Lull’un Kitabı
“İletişim Çağında Kültür”
Hece Yayınları’ndan
Çıktı
 
James Lull’un kitabı “İletişim Çağında Kültür” Ece Simin Civelek çevirisiyle Hece Yayınları’ndan çıktı.
 
Türkiye’de yeterli yayının olmadığı bu alanda çok yönlü soruları ve cevaplarıyla “İletişim Çağında Kültür” ilgililer için de önemli bir kaynak.
 
384 sayfa olan kitap iletişim ve kültür ilişkisini ve iletişim çağı denilen günümüzde kültürün doğasını ayrıntılı olarak inceleyen kapsamlı bir çalışma.
 
Türkiye’de yeterli yayının olmadığı bu alanda çok yönlü soruları ve cevaplarıyla “İletişim Çağında Kültür” ilgililer için de önemli bir kaynak.
 
İletişim Çağında yaşamak ne anlama gelmektedir? Günümüzde kültürün doğası nedir? Kültürel kimlikler küreselleşme içerisinde nasıl değişmiştir? İletişim Çağında Kültür bir dizi akademik disiplinden dünyanın önde gelen düşünürlerinden bazılarını modern çağda Kültür’ün ne anlama geldiğini tartışmak üzere bir araya getirmektedir.
 
Yazarlar, ‘İletişim Çağı’nda yaşamın temel özelliklerini tarif etmekte ve küresel bağlantılılığın yükselişinin, kitlesel medyanın, bilgi teknolojisinin ve popüler kültürün kültürel sonuçlarını değerlendirmektedir.
 
Kitabın bireysel bölümler şu konular üzerinde durmaktadır:
 
• Zihnin Kültürü
• Kültürün Temellerini Yeniden Düşünmek
• Küresel Ekümende Kültür
• ‘Yaşam Biçimleri’nden ‘Yaşam Tarzına’
• Kültürel Toplumsal Cinsiyet
• Kültürel Cepheler
• Üst Kültür
• Popüler Kültür ve Medya Gösterileri
• Görsel Kültür
• Yıldız Kültürü
• Bilgisayarlar, İnternet ve Sanal Kültürler
 
 
 
 

BIR YORUM YAZIN

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir