blank

Dil ve Edebiyat Dergisinin Şubat 2021 Sayısı

Dil ve Edebiyat Dergisinin Şubat 2021 Sayısı“Eşikle Ufuk Arasında”
Ahmet Hamdi Tanpınar
Özel Sayısı
 
Türkiye Dil ve
Edebiyat Derneği’nin
Yayımladığı
Dil ve Edebiyat Dergisinin
Şubat 2021 Sayısı
Çıktı
 
Dil ve Edebiyat dergisinin 146’ıncı sayısı olan Şubat 2021 sayısı çıktı
 
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan Dil ve Edebiyat dergisinin Şubat 2021 sayısı, Ahmet Hamdi Tanpınar Özel Sayısı olarak çıktı.
 
Ahmet Hamdi Tanpınar Özel Sayısı’nda, Tanpınar’ın nesir-şiir, makale ve günlükleri özelinde edebiyatının, duygu ve fikir dünyasının, dünya görüşünün ve derin bir sükût suikastına uğramışken toplum tarafından tanınma sürecinin ele alındığı makale, inceleme ve deneme yazılarıyla Tanpınar’ın bazı şiirlerine yer verilmiş.
 
Derginin sayfaları Üzeyir İlbak’ın giriş yazısıyla açılıyor İlbak, “İnsan Talihinin Biçâreliği” başlıklı giriş yazısında Tanpınar’ın yaşadığı sükût suikastının sebepleri üzerinde durmuş.
 
Bu sayıda Tanpınar’ı irdeleyen iki söyleşi var.
Kübra Güler ve Yaşar Topçu’nun Prof. Dr. Birol Emil’le gerçekleştirdiği söyleşi, Görünen ve Görünmeyen Tanpınar’a eğiliyor.
Elif Tokkal ile Üzeyir İlbak’ın Huzur Atlası’nın yazarı Turgay Anar’la yaptığı söyleşi ise “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur’unda ‘Huzur Atlası’ ile Zihin, Tarih ve Coğrafyayı Kucaklamak” başlığını taşıyor.
 
Ahmet Hamdi Tanpınar Özel Sayısı’nda
yazılarıyla yer alan isimler ve yazıları:
 
Abdullah Uçman, “Ahmet Hamdi Tanpınar Ve Kültürel Süreklilik”
Üzeyir İlbak, “Hülya İle Fetiş Arasında Hep Eşikte”
Âlim Kahraman, “Tanpınar’da Sezgisel Deneyim”
Zafer Acar, “Taklit, Benzemek Ya Da ‘Yaratıcı Tekâmül’: Ahmet Hamdi Tanpınar”
Yunus Emre Özsaray, “1960 Sonrası Yeni Hayat Ve Beklenen Huzurun İnşasında ‘İhsan’ Mertebesi”
Aykut Nasip Kelebek, “Tanpınar’ın ‘Saf’, Tutucu Ve Çelişkili Poetikası”
Vedat Eğilmez, “Tanpınar’ı Sevmek”
Mustafa Alagöz, “Tanpınar’ın ‘Beş Şehir’ Kitabının İslam Şehri Bağlamında Yeniden Okunması”
Beyza Ünlüulkut, “Beş Şehir Işığında Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şehir Tasavvuru”
Mehmet Törenek, “Bir Tepeden Şiiri Eşliğinde Huzur’u Okumak”
H. Kübra Gürer, “Eşya Aksetmiş Gibi Tılsımlı Bir Uykudan”
İlhan Kurt, “’Huzur’ Ve ‘Masumiyet Müzesi’ Romanlarının Mekânlarında Ruh Arayışı”
Cemre Çise Kadıoğlu, “Sembolizm Akımı, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Sembol Kullanımı Ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Semboller”
Elif Tokkal, “Tanpınar Ve Mitoloji”
Mesut Koçak, “‘Bir Âna Sığmış Ebediyet Rüyası’ Tanpınar Şiirinde Anahtar Bir İmge Olarak Rüya”
Sami Uluğ, “Yirmi Yıllık ‘Eşik’te Yalnızlık”
Elif Sönmezışık, “Tanpınar Evreninde Ginosienne Körfezi: Kimlik Bunalımını Rüyalarla Sınayan Aydaki Kadın”
Hayrettin Yazıcı, “Tanpınar’da Ay Vakti”
Müge Akgün, “Babalar Ve Oğullar Ekseninde Bir Tanzimat Devri Romanı: Mahur Beste”
Hakan Soydaş, Tanpınar’ın Pol Valeri (Paul Valéry) İlgisi Ve Mösyö Test (Monsieur Teste) Mukaddimesi Çevirilerine Dair Bir Değerlendirme”
Ahmet Feyzi, “Tanpınar’ın Erzurum’unda Musikî”
Halit Yıldırım, “Tanpınar’da Musikî Ve Musikîde Tanpınar”
Yektecan Özçift, “Tanpınar Ve Sinema İlişkisi”
Hayrettin Taylan, “Tan/Pınar Zaman Kıyısı”
Hayrettin Yazıcı, “Öperken Dudağından Suları”
 

 

BIR YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir