blank

Dil ve Edebiyat Dergisinin Aralık 2020 Sayısı

Dil ve Edebiyat Dergisinin Aralık 2020 SayısıTürkiye Dil ve
Edebiyat Derneği’nin
Yayımladığı
Dil ve Edebiyat Dergisinin
Aralık 2020 Sayısı
Çıktı
 
Dil ve Edebiyat dergisinin 144’üncü sayısı olan Aralık 2020 sayısı çıktı
 
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan Dil ve Edebiyat dergisinin Aralık sayısı çıktı.
 
Derginin sayfaları Üzeyir İlbak’ın giriş yazısıyla açılıyor. Üzeyir İlbak, “Anlam ve Aidiyet” başlıklı giriş yazısında, 2020 yılının kaderini değiştiren korona hastalığının hayatımızı etkileyen yönlerini mekân ilişkisi ve aidiyet kavramı üzerinden değerlendirmiş. “İnsanın, insanlığın ve inanmış insanın temel aidiyet bağlarını yitirdiği bir çağdayız. İnandığımız gibi yaşama becerisini kaybettik ve yaşadığımız gibi inanmaya başladık” tespitinde bulunan İlbak, salgının öze dönme çağrısı yaptığına dikkati çekmiş. Korona sebebiyle aramızdan ayrılan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği kurucularından Prof. Dr. Burhan Kuzu ve yönetim kurulu üyesi Sabri Kaya’nın vefatını satırlarına taşıyan İlbak, kayıpların meydana getirdiği hüzne değinmiş.
 
Şiirleriyle bu sayıda yer alan şairler:
Hüseyin Kalyan, Mehmet Baş, Kadir Ünal, Elif Merve Kabadayı, Hasan Hüseyin Özbunar.
 
Öyküleriyle bu sayıda yer alan isimler:
Yalçın Kır, Ömer Can Coşkun, Berra Salman
 
Ekrem Sakar, “Anlamdaş Sözcükleri Birlikte Kullanmak” başlıklı yazısında yakın anlamlı kelimelerle eş anlamlı kelimelerin farklarına ve kullanım biçimlerine dair bilgiler aktarmış.
 
Murat Ertaş, “Kelime Okumaları: Nişanlanalım mı, Gezelim mi?” başlıklı incelemesinde nişan kelimesinin kökenine ve etnik gelenekle olan ilişkisine dair açıklamalar yapmış.
 
Zafer Acar, “Vural Bahadır Bayrıl’ın ‘Saf Şiir’ (La Poesie Püre) Arayışı” başlıklı yazısında, Bayrıl şiirinin fikir ve sanat köklerine inmiş.
 
Lütfi Bergen, “Kurt, Su ve Sarı Çiçek ile Konuşan Anadolu İrfanı ve Topçu’nun Varlık-Hareket Düşüncesi” başlıklı yazısında, Anadolu’nun gündelik hayatından fikir dünyasına taşınan metaforlardan da yola çıkarak Topçu düşüncesine dair tespitlerde bulunmuş.
 
Ahmet Feyzi, “Türk Kültüründe İktidar ve Mûsikî İlişkileri Üzerine Tarihî Tespitler” başlıklı yazısında mûsikî serencamımızın resmî kurumlarla ilişkisine dair saptamalar yapmış.
 
Hakan Hadi Kadıoğlu, “Kâğıdın Serüveni” başlıklı incelemesinde, kâğıdın serüvenini hem bir ihtiyaç hem de sanat eserlerinin temel malzemesi yönüyle ele almış.
 
Müge Akgün makalesiyle; Tuğba Coşkuner, Musa Yaşaroğlu, Gönül Yonar, Aykut Nasip Kelebek incelemeleriyle; Elif Sönmezışık denemesiyle bu sayıda yer alan diğer yazarlar.
 
Dil ve Edebiyat Dergisinin Aralık 2020 Sayısı

BIR YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir