blank

Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu

Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl ForumuSonuç Bildirgesi
Açıklandı
 
4. Cengiz Aytmatov
Uluslararası
Issık Göl Forumu
Yapıldı
 
Dördüncü forumla yeni bir açılım kazanan Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu, bağımsız ve özgün bir etkinlik olarak gerçekleştirildi ve Sonuç Bildirgesi açıklandı
 
Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl ForumuIssık Göl Forumunun birincisi Ekim 1986’da Moskova, Bişkek ve Issık Göl’de yapıldı. İkincisi Temmuz 1997’de Bişkek ve Issık Göl’de düzenlendi. Üçüncüsü Ekim 2018’de Bişkek’te gerçekleştirildi. Birinci ve ikinci forum “Uluslararası Issık Göl” adıyla, üçüncü forum ise “Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu” adıyla tertip edildi ve bu forumlarla Issık Göl Forumu oluşum sürecini tamamladı.
 
Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl ForumuDördüncü forumla yeni bir açılım kazanan Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu, bağımsız ve özgün bir etkinlik olarak gerçekleştirildi. Dördüncü forumun açılış ve tanıtım program 11 Aralık 2020’de Bişkek’te yapıldı. Ana programları 8 Haziran 2021’de Ankara’da icra edildi. blankBu bağlamda “Uluslararası Güvenlik, Uluslararası Terör ve Mankurtluk” ile “Uluslararası Siyasette Ahlâk ve Liyakat” konuları Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde toplam altı oturum hâlinde sahasında uzman araştırmacılar tarafından tartışılıp değerlendirildi. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl ForumuAkabinde forumun “Medya Tanıtım ve Sonuç Bildirgesi İmza Töreni” gerçekleştirildi.
 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, törendeki konuşmasında, dünyaca ünlü Kırgız yazar Aytmatov'un 1986'da başlattığı Issık Göl Forumu'nun dördüncüsünün yapıldığını belirtti. 4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu'nun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
 
Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar da büyük yazarın anısını yaşatmak için dünyanın dört bir yanından gelen yarınların düşünürleri, yazarları, ozanları olacak gençlerle 4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu'nda buluşmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.
 
Programa çevrim içi olarak katılan gazeteci, yazar ve siyasetçi Zülfü Livaneli, 1970'lerde tanıdığı Aytmatov'un hayranı olduğunu söyledi.
 
Daha önce düzenlenen forumlara da katıldığını anlatan Livaneli, "Cengiz Aytmatov'un ve forum kurucuları olarak bizlerin bütün amacı dünyada sürdürülebilir bir barış, anti-terörizm ve karşılıklı anlayış yaratmaktı. Çok çeşitli vesilelerle bu fikirleri yaymaya çalıştık." dedi.
 
Doğu Batı Arasında Anadolu Kültür Projeleri Platformu Koordinatörü Ömer Erdoğan'ın sonuç bildirgesini okumasının ardından bildirge, forumun yürütme kurulu üyelerince imzalandı.
 
Foruma sağladığı katkılardan dolayı Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'e plaket takdim edildi.
 
9 Haziranda ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Nurgocoyeviç Caparov’un teşrifleriyle forumun kapanış programı icra edildi.
 
Kapanış programındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan “Cengiz Aytmatov'un hem dünya tarihine hem siyasi tarihe kazandırdığı en dikkat çekici kavramın 'mankurt' olduğunu belirterek, "Mankurt kavramını ve bunu izah için anlattığı olayı biz de her fırsatta kendisini rahmetle anarak kullanıyoruz. Coğrafyamızı mankurtlardan kurtarabildiğimiz ölçüde hep birlikte geleceğimize güvenle bakabileceğimize, hedeflerimize hızla yaklaşabileceğimize inanıyoruz" dedi.
 
4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu
Sonuç Bildirgesi
 
4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumunda “Uluslararası Güvenlik, Uluslararası Terör ve Mankurtluk” ile “Uluslararası Siyasette Ahlâk ve Liyakat” konuları çerçevesinde yapılan tartışma ve değerlendirmeler ışığında aşağıdaki hususların forum yürütme kurulu ve katılımcıları tarafından dünya ve ülkelerimiz kamuoyuyla paylaşılması uygun görülmüştür:
 
1. Temellerini Cengiz Aytmatov’un attığı Issık Göl Forumunun ortaya çıkışı, siyasî birliği dağılan Sovyet coğrafyasında birlikte yaşama, var olma ve barış adına bir model arayışı ve önerisiydi. Zaman içinde dünyada ve bölgede değişen şartlar doğrultusunda çıkış amacının revize edilmesi kaçınılmaz oldu. Bu çerçevede birlikte yaşama, var olma ve barış içinde yaşama idealinin siyasî boyutu gerçekliğini yitirse de kültürel ve ekonomik boyutu önemini gün geçtikçe artırmıştır. Issık Göl Forumu başta Türk dünyası ve kültürü olmak üzere komşu dünya ve kültürlerin katılımını hedefleyerek insanca ve özgürce birlikte yaşama, güçlü var olma ve sürdürülebilir barış idealini ve bunu hayata geçirecek kurumların inşasını hedeflemektedir. Bu durum, Cengiz Aytmatov’un ortaya çıkarken içinde bulunduğu kaygıların daha geniş bir amaca evrilmesi demektir. Ruhunu ve heyecanını ondan alıp bayrağı daha ilerilere taşımak demektir. Issık Göl’e atılan bir taşın oluşturduğu dalganın giderek bütün dünyayı kaplaması nihaî hedeftir. Bu doğrultuda bundan sonraki Issık Göl Forumlarında teorik çerçevenin geliştirilmesini ve ortak bir manifestoya dönüştürülmesini öneriyoruz.
 
2. Cengiz Aytmatov’dan ilham alarak Issık Göl Forumu bağlamında Kırgızistan ve Türkiye’nin Kültür Bakanlıkları ve üniversiteleri düzeyinde iş birliği yaparak ortak değer ve sembollerin bütün Türk dünyasını ve komşu coğrafyaları kapsayacak şekilde tanıtılması, bu çerçevede bilimsel çalışma ve yayın yapılması ve bunların tarafların dillerine çevrilmesi hedeflenmelidir. Bu şekilde ortak bir dil ve duyarlık geliştirilerek yaygınlaşacaktır.
 
3. İki ülke arasında akademik iş birliğinin teşvik edilmesi, bu bağlamda ortaya çıkabilecek bürokratik engellerin ortadan kaldırılması, karşılıklı öğrenci ve akademisyen değişim programlarının yaygınlaştırılması ve bu doğrultuda başta Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi olmak üzere uygun yükseköğretim kurumlarının kapasitelerinin artırılmasını öneriyoruz.
 
4. Kurulmaya çalışılan iş birliği sürecinin devamlılığının sağlanması açısından gelecek kuşakların farkındalığının artırılması önemli olduğundan özellikle zorunlu eğitim çağındaki çocukların ve gençlerin eğitim süreçleri arasında güçlü bir bağ kurulması için kalıcı ve stratejik çalışmalar yapılmasını öneriyoruz.
 
5. Katılımcı ülkelerin millî günlerinde diğer ülkelerin iştirakiyle ortak programlar gerçekleştirilmelidir. Bu yolla siyasî, ekonomik ve kültürel ilişkilere güçlü bir zemin kazandırılacaktır.
 
6. Katılımcı ülkelerin tarih, coğrafya ve kültür varlıklarını diğer ülkelere tanıtmak amacıyla yerel yönetimler düzeyinde kardeşlik projeleri oluşturulmalı, turizm geliştirilmelidir.
 
7. İçinde yaşadığımız çağda ve dünyada Issık Göl Forumu tarzı etkinlik ve projelerin asıl misyonu ekonomik ve güvenlik alanlarında iş birliğine kapı açmaları olmalıdır. Günümüzde ekonomi ve güvenlik perspektifi olmayan projelerin sürdürülebilirliği gerçekçi değildir. Bu kapsamda Issık Göl Forumundan kalıcı fayda elde edebilmek için ona böyle bir bağlam kazandırılmalıdır. Böyle bir bağlamın hayata geçirilmesi için Issık Göl Forumunun Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (EİT / ECO) bünyesinde bir mekanizma tarafından veya himayesinde icra edilmesini, bütçelendirilmesini ve sonuçlarını takip edecek bir daimî sekretaryanın kurulmasını, bu sekretaryaya Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu Derneğinin dâhil edilmesini ve bu şekilde kurumsal bir yapıya kavuşturularak gelecek nesillere özgürce birlikte yaşama, güçlü var olma ve sürdürülebilir barış projesi olarak aktarılmasını öneriyoruz.
 
8. Gelecek Issık Göl Forumlarına ülke katılımlarını artırmak amacıyla çerçeve konuların paylaşılmasını ve birlikte icra edilmesini öneriyoruz.
 
9. 4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumunda sunulan bildiriler ile bu sonuç bildirgesinin katılımcı 18 ülkenin diline çevrilmesini, bunlara T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının web sitesinde yer verilmesini ve Türkçe versiyonunun Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) belli bir miktar basılıp dağıtılmasını öneriyoruz.
 
Dünya ve ülkelerimiz kamuoyuna arz olunur.
 

 

BIR YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir