blank

Anadolu Mektebi Dergisinin 9. Sayısı

Anadolu Mektebi Dergisinin 9. SayısıYunus Emre
Dosyası
 
Anadolu Mektebi
Dergisinin 9. Sayısı
Çıktı
 
Anadolu Mektebi dergisinin 9. sayısı çok kapsamlı bir “Yunus Emre Dosyası” ile çıktı
 
Anadolu Mektebi dergisinin 9. sayısı “Editör’den” Yazısıyla Başlıyor:
 
Editör’den
 
Bir toplumu "millet" yapan en önemli unsurlardan birisi o toplumun kültür ve medeniyetini yaşatan, değerlerini nesilden nesle aktaran ana dilidir. Diline sahip çıkan, onu hakkıyla bilip kullanan ve yaşatan toplumlar tarih sahnesindeki yerlerini güçlü bir şekilde muhafaza edenlerdir. Bu sebepledir ki köklü bir tarihi ve güçlü bir medeniyeti omuzlarında taşıyan aziz milletimizi, Türkçemizden müstesna bir şekilde tarif etmenin de imkânı yoktur.
 
Anadolu Mektebi dergisinin bu ayki dosya konusu Türkçeyi bir toplumun dili olmaktan öteye, bir milletin dili olarak gönüllere taşıyan Yunus Emre'dir.
 
Asırlardır sözü kendinden önce dillerde yer edinen, sevgisiyle gönüllere taht kuran Yunus Emre, Anadolu Mektebi'nin okuma listesinde yer almıştır. Bu çerçevede seçilen bir grup öğrencimiz "Yunus Emre Okumalarını gerçekleştirmiş, neticesinde de çok kıymetli programlar icra etmişlerdir. Bu öğrencilerimizin hazırladığı metinlerden seçtiğimiz örnek yazılar dergimizin dosyasında değerlendirmenize sunulmuştur.
 
Yunus Emre hakkında ülkemizde çok önemli çalışmalar ortaya çıkarmış isimlerin destek verdiği çok kıymetli bir dosya ile karşınıza çıktığımıza inanıyoruz.
 
İsmi adeta Yunus Emre ile özdeşleşen Mustafa Tatcı hocamız ile bir söyleşimiz oldu. Mustafa Kara, Mustafa Özçelik, Turan Karataş, İdris Nebi Uysal, Şafak Çelik, D. Mehmet Doğan, İbrahim Demirci, Dursun Ali Tökel ve Yılmaz Daşçıoğlu hocalarımız da yazılarıyla dosyamıza güç kattılar.
 
Evvelki sayılarımızda olduğu gibi 9. sayımızda da öğrencilerimiz şiir, deneme, hikâye, çizgi ve resimleriyle dergimize katkı sundular. Öğrencilerimizin bugün ortaya çıkardıkları ürünlerin, gelecekte çok daha ileri safhada eserlerin altına imza atacaklarına olan inancımızı artırdığını da özellikle söylemek istiyorum.
 
Değerli okurlarımız,
 
Anadolu Mektebi Dergisi, Anadolu Mektebinin diğer faaliyetlerinde olduğu gibi, gönlünü ortaya koymuş bir avuç insanın emek ve gayretleriyle hazırlanan; şiir, hikâye, çizim ve resimde yeteneği olan gençlerimize küçük bir kapı olmayı gaye edinmiş; kendisini okuyan herkesin de mümkün olan en üst düzeyde istifade etmeleri temennisinde bulunan özel bir çalışmadır.
 
Bu derginin, elektronik ortamda Anadolu Mektebi mensubu tüm öğretmen ve öğrencilerimiz başta olmak üzere, ilgi duyan herkese ulaşmasını arzu ediyoruz; bunun için de sizlerden özel bir gayret bekliyoruz.
 
Hepinize iyi okumalar diliyor, 10. sayımızda tekrar buluşmak ümidiyle selamlarımızı İletiyoruz.
 
 

BIR YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir