MEHMET ALİ BAL

Zahir İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Zahir İsm-i Şerifi   “El-Zahir İsm-i Şerifi" öz olarak mukaddes ve münezzeh varlığı açık, aşikâr olan, kesin delillerle bilinen demektir.   Sözlüklerde …

DEVAMINI OKU...

Bais İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Bais İsm-i Şerifi   “Bâis” İsm-i Şerifi öz olarak "Dirilme günü ölüleri dirilten, kabirlerden halkı kaldıran ve sinelerde saklı olanları meydana çıkaran" …

DEVAMINI OKU...

Aliyy İsm-i Celili

MEHMET ALİ BAL Aliyy İsm-i Celili   Aliyy ism-i celili öz olarak “Yükseklik ve yücelik, şan ve şeref, kuvvet ve kudret sahibi olmak" anlamlarına gelmektedir. …

DEVAMINI OKU...

Aziz İsm-i Celili

MEHMET ALİ BAL Aziz İsm-i Celili   “El-Aziz” İsm-i Celili öz olarak “İzzet sahibi, her şeye galip olan, Sonsuz şeref kaynağı, Gücü mükemmel şerefi yüksek …

DEVAMINI OKU...

Hamid İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Hamid İsm-i Şerifi   Hamid İsm-i Şerifi "Her türlü hamd ve senaya layık olan ve övülen" manasında Cenabı Hakk’ın Esma-ül Hüsna’sındandır.   …

DEVAMINI OKU...

Veliyy İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Veliyy İsm-i Şerifi   “El-Veliyy” İsm-i Şerifi kısaca "Müminlerin dostu, onları sevip yardım eden" manasına gelen Esma-ül Hüsna’dan bir isimdir. Bazı İslam …

DEVAMINI OKU...

Hasib İsm-i Celili

MEHMET ALİ BAL Hasib İsm-i Celili   Hasîb İsm-i Celili öz olarak "Kulların hesabını en iyi gören" demektir. Geniş anlamda ise “Her şeyin hesabını saymışçasına …

DEVAMINI OKU...

Vasi İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Vasi İsm-i Şerifi   “Vasi’ İsm-i Şerifi” genel olarak “Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden” manalarında kullanılmaktadır. Bu manayı …

DEVAMINI OKU...

Vekil İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Vekil İsm-i Şerifi   “El-Vekîl” İsm-i Şerifi çok özet olarak "Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran" demektir. Biraz ayrıntılı olarak …

DEVAMINI OKU...

Mucib İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Mucib İsm-i Şerifi   "Duaları, istekleri kabul eden" manasındaki “El-Mucîbu” ism-i şerifi geniş anlamda “Canlı ve cansız bütün yarattıklarının gizli ve açık …

DEVAMINI OKU...

Mukit İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Mukit İsm-i Şerifi   El-Mukît: "Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, hesaplayarak tayin eden, mutlak muktedir" manasındadır. Kuran-ı Kerim’de Allah’ın (cc) bir sıfatı …

DEVAMINI OKU...

Mu’ızz İsm-i Şerifi

MEHMET ALİ BAL Mu’ızz İsm-i Şerifi   “El-Mu'ızz” İsm-i Şerifi "Dilediğini aziz eden, dilediğine izzet ve şeref verip yükselten, ağırlayan” manasındadır. Bu İsm-i Şerif aynı …

DEVAMINI OKU...

Rahim İsm-i Cemiline Zeyl

MEHMET ALİ BAL Rahim İsm-i Cemiline Zeyl   Rahim İsm-i Cemili “Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden, onları koruyan, onları acıyan” anlamına gelmektedir. Daha özel …

DEVAMINI OKU...

Hafıd İsm-i Celili

MEHMET ALİ BAL Hafıd İsm-i Celili   El-Hâfıd İsm-i Celili öz olarak "Dereceleri alçaltan, yukarıdan aşağıya indiren" mecazi yönden “Hor ve hakir kılan” demektir.   …

DEVAMINI OKU...

El Hakku İsm-i Celili

MEHMET ALİ BAL El Hakku İsm-i Celili   “El-Hakk” "Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran” manalarına gelmektedir. Varlığı ve Ulûhiyeti kesin olan, …

DEVAMINI OKU...